تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 26 بهمن 1383-0:0

تهران‌ بيشترين‌ زنان‌ معتاد را دارد

زنان‌ معتاد پس‌ از گزينش‌ مي‌توانند به‌ صورت‌ اختياري‌ به مدت‌ 6 ماه‌، در مركز نگهداري‌ مازندران‌ اقامت‌ كنند.


كارشناس‌ مسوول‌ دفتر پيشگيري‌ از اعتياد بهزيستي‌، اعلام‌ كرد: 3 تا 5 درصد مراجعان‌ مركز پيشگيري‌ از اعتياد بهزيستي‌ را زنان‌ تشكيل‌ مي‌دهند. كامبيز محضري‌، كارشناس‌ مسوول‌ دفتر پيشگيري‌ از اعتياد بهزيستي‌ گفت‌: زناني‌ كه‌ به‌ مراكز بهزيستي‌ مراجعه‌ مي‌كنند، خدمات‌ درماني‌، دارويي‌، روان شناسي‌ و اجتماعي‌ دريافت‌ مي‌كنند.وي‌ افزود: تمام‌ مراكز بهزيستي‌ به‌ صورت‌ سرپايي‌ به‌ مراجعين‌ خدمات‌ ارايه‌ مي‌دهند و تنها يك‌ مركز اقامتي‌ براي‌ آنها در استان‌ مازندران‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.


    ©2013 APG.ir