تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 27 بهمن 1383-0:0

مديران مازندراني خوابگاه دختران را ديدند

از سوي حوزه هنري مازندران فيلم سينمايي ، خوابگاه دختران ، براي مديران دستگاه هاي اجرايي استان مازندران در سينما سپهر ساري به اكران گذاشته شد .


سومين اكران فيلم هاي سينمايي براي مديران با استقبال خوبي همراه بود كه مديران مازندراني به همراه خانواده هاي خود در سينما سپهر ساري حاضر شده بودند . محمد مهدوي مدير حوزه هنري مازندران در اين رابطه گفت : با تعامل خوبي كه ميان حوزه هنري و دستگاه هاي اجرايي استان و در رأس آن مديران ارشد استان به وجود آمده اميدواريم كه شاهد رونق هرچه بيشتر سينماهاي استان مازندران باشيم . فرستنده خبر: حوزه هنری مازندران  (hozeh_artsari@yahoo.com)


    ©2013 APG.ir