تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 28 بهمن 1383-0:0

دانشجوی دانشگاه مازندران برای دومین دانشجوی نمونه کشور شد

حسین شاهسوارانی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران برای دومین بار به عنوان دانشجوی نمونه کشوری سال برگزیده شد.


حسین شاهسوارانی دانشجوی رشته ژنتیک و اصلاح نژاد دام تاکنون 4 مقاله علمی و2 طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه را انجام داده است . همچنین در تالیف، ترجمه و گردآوری نیز در انتشار 4 کتاب با استادان خود همکاری داشته است. این دانشجو که در کانون و انجمن های دانشجویی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حضور فعالی داشته است، در سال جاری برای دومین بار از سوی رییس جمهور موفق به احراز رتبه دانشجوی نمونه کشوری شده است. (mehrnews)


    ©2013 APG.ir