تعداد بازدید: 3736

توصیه به دیگران 2

شنبه 17 اسفند 1392-0:9

فتوکاتور

بزن کلنگ ره!

طنز مازندنومه/...امه سه اگه او نوونه، اینا وسه گمون کمبه نون بوه!


*این جه چه خوره؟ معرکه هسه و پهلوون بیمو؟

-نا گنه استاندار و چند تا مدیر و نماینده مجلس درنه، خانه کلنگ بزنن!

*اخاخاخا! این همه پهلوون و سرپهلوون درنه، ته ای گنی معرکه نیه؟!

- اینا ره من دیگه ندومبه!

*اسا چچی  وسه خانه کلنگ بزنن؟ خنه سازیه؟

-گمون نکنم! این ورا -بهشهر ور- گنج منج زیاد دره، شاید گنج وجیه!

*نا بابا، روز روشن گنج وج کجه دیه؟! تازه اینا مسئولنه ویشترک، اگه بخان گنج بوجن جوری وجنه که من و ته مخبر نویم! شه کار ره بلدنه!

-گمبه بوریم پیش بوینیم چه خوره

*بوریم، شاید اماره هم اتا چی برسه!


*اینتا که پیرمردی هسه؛ ته گمون کندی تونده کلنگ ره خار بنه بزنه و او دربیاره؟

- فکر نکنم ونه زور برسه، خشک بنه سالیک زنده! او درننه!
* اولی که نتونسه او دربیاره، بوینیم این مزیر مرد تونده یا نا؟

-وه تونده مه نظر، ونه قیافه جه خرنه که قبلا در کار همین «دار و جنگل و زمین» و کلنگ و این ها دیه!

*احتمالا اگه وه ره تشویق و بهلن شه کار ره هاکنه، شاید بتونه اتاچی هاکنه، اما فکر نکنم بهلن مردی این جه کار هاکنه!!


*دومی هم که نتونسه! لامصب همه کت و شلوار دارنه، سخته کلنگ بزوئن!شاید هم تشویق کم بیه!

اردوی آمادگی هم نشیه تیم ملی کلنگ زنی! بودجه و پول هم دنیه، آخر ساله،

هیچ کی ره زور دنیه کلنگ بزنه!

-برارون تعارف نکنین، اما بچامی، اتا مزیر مرد بیره کلنگ ره بکتونده! اتا پهلوون دنیه این جه؟!

* همه ترسنه جلو بئن! من شه پیش بورم بتره!- نا ته نشو پیش، اتا «دلاور»دیگه بمو میدون! یاعلی!

*وه گمون کمبه تازه نفس باشه، ونه قیافه جه معلومه چند سال هسه کلنگ دس نیته!
-دیگه درمبه فوجه بومبه! شیطون گنه بورم کلنگ ره دس بیرم شه بنه بزنم!

*اتی لس هاده بوینیم وه چیکار کنده!

-اینتی که وه کلنگ دس بیته معلومه چند ساله این کارا دله دره! کلنگ زن پیشکسوتی ونه باشه!

*مه گمون وه هر چی زور داشته کلنگ زنی های قبلی وسه بشته، ونه «عرصه» ره هاده به جوون ترا!
*اتا اتا انه و شونه و او در ننه!

-شاید اون گِردی ره خار گچ جا نکشینه! اتی ول و وله اون گِردی، کلنگ خارک جاگذاری نوونه! شاید هم شه لینگ ره خط سر النه فول بونه!

*ندومبه والله!-نوچ! وشون کار نیه!

*مگه شق شق راه شوها تونه کلنگ بزنن؟ مزیر مرد خانه این وضعیت دله!


گپ نزن بوینیم این مردی چی کار کنده!

-کلنگ داد دیگه در بمو، او در نمو!

*گننه این مزیر مرد مجلس نشینه! گته گته هسه که وه سرپهلوون کلنگ زنیه!

-مه چش که او نخرنه وه هم بتونه! یارو گته وه ویشترک در کار «جابه جایی» کلنگ زن ها دره تا خود کلنگ زنی!


 *داداش، دود کنده جا راس بونه! اسا بوین

-یعنی ته نظر وه تونده خارک کلنگ بزنه و او در بئه؟!

*هارش خار خار، همین قدیمی ها ره ونه داشتن

-برار من درشومبه سره، این همه ملت جمع بهینه اتای وشون کلنگ زن نیه!

*همه کت و شلواری و شهرینه دیگه! کار ره ونه هادن کاردان دس!

-مه نظر اینا ونه همون شه گپ ره بزنن، مرد عمل نینه!

*راستی شاید کلنگ دسه سر روبان نداشته او در نمو!؟

-حکمن همینه که ته گنی! بوریم شه سره، این جه دیّن امه وسه او نوونه!

*امه سه اگه او نوونه، اینا وسه گمون کمبه نون بوه!

-بزن چکه ره!!


  • مازرونی ریکاپاسخ به این دیدگاه 0 2
    شنبه 17 اسفند 1392-18:55

    با اصل حرف این پست موافقم میشه اینطور استنباط کرد تاکسی که کشاورزی وکلنگ زنی رو تجربه نکرده درد مردمو نمیفهمه اینا فقط عکس گرفتن نمادی رو میفهمند


©2013 APG.ir