تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 2 اسفند 1383-0:0

زمين لرزه مازندران را لرزاند

زمين لرزه اى به قدرت ۶ / ۴ درجه در مقياس امواج درونى زمين (ريشتر) ساعت ۴ و۱۶ دقيقه بامداد امروز-يک شنبه- قائم شهر واطراف آن را در لرزاند.


بهزاد پور محمد مسئول ستاد حوادث وسوانح غير مترقبه مازندران اعلام کرد : باتوجه به گزارش ها واطلاعات دريافتى ونيز بررسىهاى انجام شده اين زمين لرزه هيچ گونه تلفاتى به همراه نداشته است . اين دومين زمين لرزه بالاى۴ درجه است که درسال جارى در مازندران رخ مى دهد . پيشتر زمين لرزه اى به بزرگى۵ / ۵ درجه غرب استان مازندران را در هشتم خرداد ماه گذشته به لرزه در آورد که همراه با خسارات مالى وجانى بود .


    ©2013 APG.ir