تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 4 اسفند 1383-0:0

"جويباري" محكوم شد

يعسوب الدين جويباري نويسنده كتاب «حقيقت وحدت»! از سوي دادگاه ويژه روحانيت محاكمه و به خلع لباس و 4سال زندان محكوم شد.


در اين كتاب براي دامن زدن به اختلافات ميان شيعه و سني تلاش گسترده اي شده بود. چاپ كتاب مزبور ضمن آن كه با گلايه جمعي از علماي اهل سنت روبرو شد، حمايت و پشتيباني برخي از محافل و مجامع را در پي داشت كه وحدت جهان اسلام را به زيان خود مي بينند. نويسنده كتاب پيش از اين نيز به علت انجام اقدامات مشابه، بازداشت و محكوم شده بود.


    ©2013 APG.ir