تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 5 اسفند 1383-0:0

سارق سابقه دار، بالاى ديوار دستگير شد

حضور به موقع پليس و مردم شهرستان قائم شهر، سارق سابقه دارى را حين سرقت به دام انداخت.


يكى از اهالى محل در اين باره گفت: من و خانواده ام شب را بيرون از خانه بوديم. وقتى نيمه هاى شب به خانه برگشتيم مردى را در حال بالا رفتن از ساختمان بهزيستى ديديم. از فرزندانم خواستم تا هيچ عكس العملى نشان ندهند تا سارق متوجه حضور ما نشود. زمانى كه او وارد ساختمان شد من و فرزندانم زنگ در همسايه ها را زديم و با كمك هم اين سارق سابقه دار را به دام انداختيم (iran-newspaper)


    ©2013 APG.ir