تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 9 اسفند 1383-0:0

حاجی زاده در دو جام

مهدی حاجی زاده عضو تیم ملی کشتی کشورمان هم در جام جهانی تاشکند و هم در جام تختی کشتی می گیرد.


سلمان قادری ، نایب رییس هیات کشتی مازندران گفت : حاجی زاده در وضعیت آمادگی بسیارخوبی به سر می برد و تمرینات منطقی را پشت سر گذاشته است او می خواهد با قدرت هرچه تمام درجام تختی و جام جهانی کشتی آزاد در تاشکند ازبکستان شرکت کند. رییس هیات کشتی جویبار درمورد فاصله زمانی کم رقابت های حاج تختی و جام جهانی تاشکند تصریح کرد : به طورحتم حاجی زاده این توانایی و انگیزه را درخود دیده است که می خواهد درهر دو مسابقه شرکت کند، درجام جهانی کشتی ها به صورت تیم به تیم است و فشارزیادی متوجه کشتی گیران نخواهد شد. رقابت های جام تختی درروزهای 12 تا 14 اسفندماه جاری و جام جهانی کشتی آزاد در روزهای 21 و 22 اسفند ماه جاری درتاشکند ازبکستان برگزارخواهد شد.


    ©2013 APG.ir