تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 10 اسفند 1383-0:0

شهرداران بر ساخت و سازهانظارت نمي كنند

برخى از شهرداران مازندران نسبت به تخصصى بودن ساخت و سازها بى توجه هستند.


دكتر «حسامى» رئيس سازمان نظام مهندسى مازندران با انتقاد از عدم نظارت و بى توجهى برخى شهرداران نسبت به ساخت و سازها گفت: با توجه به زلزله خيز بودن مازندران، ساختمانها بايد براساس اصول مهندسى و رعايت ايمنى ساخته شود. وى تصريح كرد: طبق آيين نامه قانون نظام مهندسى، تمامى ساختمانهايى كه ساخته مى شود، داراى شناسنامه فنى ملكى خواهند شد كه با اين حال تمامى مشخصات فنى و مقاومت ساختمان در اين شناسنامه قيد خواهد شد.


    ©2013 APG.ir