تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 11 اسفند 1383-0:0

روستاييان كلاردشتى از كمبود شديد آب آشاميدنى گله دارند

گزارش خبري iran-newspaper


شمارى از روستاييان شهر كلاردشت از توابع شهرستان چالوس واقع در غرب مازندران از كمبود شديد آب آشاميدنى گلايه دارند. آنان با تأكيد بر رفع مشكلات فراروى روستاها از مسؤولان امر خواستند براى رفع اين مشكل جدى چاره انديشى كنند. « هاشم صمدى » از روستاى «گرمابگ » گفت : كمبود شديد آب آشاميدنى اهالى اين روستا را كلافه كرده است. « رحمان حسن آبى » ديگر روستايى ساكن «گرمابك» با بيان اينكه مشكل كمبود آب آشاميدنى اين اهالى را سالها رنج مى دهد افزود : متاسفانه تاكنون براى رفع اين مشكل هيچ اقدامى نشده است. وى اضافه كرد: اكنون آب آشاميدنى مورد نياز اهالى از چشمه پايين دست اين روستا توسط دستگاه پمپاژ مى شود و اين شيوه آبرسانى جوابگوى نياز نيست. حسن آبى يادآور شد : در پنج سال گذشته از روستاى «رودبارك » تا روستاى » كلاك » اين منطقه در قالب طرح ملى لوله گذارى انجام شد كه اكنون اين طرح بنا به اظهارات مسؤولان امر به علت كمبود اعتبار متوقف شده است. وى از بى توجهى مسؤولان در رفع اين معضل انتقاد كرد. «سيد موسى كاشى زاده » عضو شوراى اسلامى روستاى «گوهركلاى» كلاردشت گفت: اهالى اين روستا كه در منطقه بيرون بشم كلادرشت واقع شده ، آب آشاميدنى ندارند. منطقه بيرون بشم كلاردشت بيش از ۵۰روستا دارد. به گفته اين روستايى روستاهاى سيرگاه، كلاك، گرمابك، كلمه، سرگاه باكمبود شديد آب آشاميدنى مواجه بوده و آب موردنيازشان را در داخل منبع ذخيره مى كنند. « سيروس دلفان آذرى » عضو شوراى بخش مركزى شهركلاردشت گفت: قراربود براى آبرسانى به روستاهايى كه با كمبود شديد آب مواجه اند از لوله اى با قطر ۲۵۰ اينج استفاده شود كه متأسفانه اين كار صورت نگرفته است. وى كه نايب رئيس شوراى اسلامى شهرستان چالوس هم است از اجراى اين طرح كه بدون برنامه ريزى انجام شده انتقاد كرد و افزود: با آغاز عمليات اين طرح ضربه بزرگى به بخش كلاردشت و منطقه بيرون بشم وارد شده است. دلفان آذرى گفت : اكنون آبرسانى به روستاهاى مذكور از طريق اين شبكه ها جوابگوى نياز نبوده و براى تأمين آب بيشتراين منطقه بايد چند حلقه چاه حفر شود. « مرتضى شريفيان » رئيس شوراى بخش مركزى كلاردشت گفت: اين منطقه باكمبود آب آشاميدنى مواجه نيست چون چشمه هاى زيادى در اين مناطق وجود دارد. وى با اشاره به نبود مديريت واحد و دخالت بى مورد مسؤولان اداره آب و فاضلاب شهرى و روستايى و برخى ديگر افراد در اين رابطه گفت: اين مشكلات اجراى اين طرح را با مشكل مواجه كرده است. به گفته شريفيان، اكنون شهر گردشگرى كلاردشت در بيشتر ايام سال به علت ورود مسافران زياد با كمبود شديد آب آشاميدنى مواجه است. رئيس شركت آب و فاضلاب روستايى شهرستان چالوس يكى از دلايل مهم تأخير در انجام عمليات طرح آبرسانى را، كمبود اعتبار عنوان كرد. «محمدصادق رضى كاظمى » افزود : در حال حاضر ۲۳روستاى شهر كلاردشت با با مشكل كمبود آب آشاميدنى مواجه هستند. وى اضافه كرد: تاكنون بخشى از عمليات بهسازى چشمه،خط انتقال، شبكه توزيع و انشعاب آبرسانى برخى از اين روستاها نجام شده است . وى يادآورشد : از مجموع يى روستاى بخش كلاردشت سال گذشته شش روستاى استانكلا، شكركوه، كوهپر، كلمه، كلنو و كويتر آبرسانى شد. رئيس شركت آب و فاضلاب روستايى چالوس ادامه داد:آبرسانى به روستاهاى پى قلعه، تبرسو، سنگ سرگ، شهرى و بنفشه ده اكنون در حال انجام است كه اكنون ۸۵درصد پيشرفت فيزيكى دارد. حدود نيمى از جمعيت ۴۰هزار نفرى شهر كلاردشت در روستاها سكونت دارند.


    ©2013 APG.ir