تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 11 اسفند 1383-0:0

كامران شيردل و دنياى مستند

شيردل سنين نوجواني اش را در قائم شهر گذراند و همواره خود را يك قائم شهري مي داند.


نام كامران شيردل در سينماى ايران همواره مترادف فيلم مستند بوده است. شايد هيچ كس فراموش نكند كه او يك روز دوربينش را برداشت سراغ يكى از اسطوره هاى كتابهاى درسى كودكان رفت و اون شب كه بارون اومد را ساخت. فيلمى براساس همان ريزعلى خواجوى معروف كه لباسش را طعمه حريق كردتا مسافران يك قطار در امان بمانند. حركت شيردل در دنياى مستندتا امروز ادامه يافته است. سالهاست خود فيلمى نساخته اما همواره همه جانبه از سينماى مستند حمايت كرده و حاصلش برگزارى جشنواره مستندى است در شهر كيش. جشنواره اى كه تا چند سال پيش نوپا بود اما امروز قد كشيده و بسيارى از فيلمسازان صاحب نام سينماى مستند براى اينكه فيلمشان را در اين جشنواره به نمايش بگذارند فيلم مى سازند. اين جشنواره هم اكنون چهارمين روز خود را پشت سر مى گذارد. شيردل با اشتياق در طول سال برنامه هاى جشنواره را پيگيرى مى كند. هرگاه با او تماس بگيريم حتى يك روز بعداز پايان جشنواره مى گويدكه به جشنواره سال بعد و برنامه هايش مى انديشد. خودش ارتباطات خارجى را برقرار مى كند. فيلم ها را مى گيرد و شايد كل نفرات ستاد برگزارى جشنواره اش به انگشتان يك دست هم نرسد. همه علاقه مندان آرزو دارند يك روز شيردل را فارغ از مسائل اجرايى پشت دوربين ببينند تا خاطرات تماشاى آثارى همچون تهران پايتخت ايران است ، ندامتگاه، آينه ها و... تكرار شود.


    ©2013 APG.ir