تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 13 اسفند 1383-0:0

دستبرد به‌ صندوق‌ صدقات‌

ماموران‌ كلانتري‌ 11 شهرستان‌ ساري‌ فردي‌ را هنگام‌ سرقت‌ صندوق‌ نذور و صدقات‌ به‌ دام‌ انداختند.


در پي‌ چندين‌ فقره‌ سرقت‌ از صندوق‌ صدقات‌ و نذور در سطح‌ شهرستان‌ ساري‌ ماموران‌ انتظامي‌ اين‌ شهرستان‌ تلاش‌ خود را براي‌ شناسايي‌ و دستگيري‌ سارق‌ يا سارقان‌ آغاز كردند. كارآگاهان‌ سرانجام‌ بامداد يكشنبه‌ با شگردهاي‌ خاص‌ پليسي‌، مردي‌ را هنگام‌ سرقت‌ از صندوق‌ صدقات‌ واقع‌ در بلوار دانشگاه‌ به‌ دام‌ انداختند. متهم‌ كه‌ خود را علي‌ ناميد در بازجويي‌هاي‌ مقدماتي‌ به‌ جرم‌ خود اعتراف‌ كرد.


    ©2013 APG.ir