تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 2

پنجشنبه 13 اسفند 1383-0:0

نيمي از تلفات جاده اي كشور در مازندران و گيلان!

حدود 57 درصد تلفات جاده اي كشور در دو استان مازندران و گيلان است.


رييس سازمان حمل و نقل كشور گفت: در جاده هاي منتهي به استان هاي شمالي كشور، بيشترين آمد و شد انجام مي شود و آمار قربانيان تلفات در جاده ها در اين دو استان نشانگر پرخطر بودن جاده ها در اين مناطق است. خوانساري افزود: جاده هاي استان هاي گيلان و مازندران ساختار غلطي دارند و در اين استان ها، مغازه ها و سالن هاي غذاخوري در هر دو طرف جاده ساخته شده اند و عبور افراد از جاده زياد است و به همين دليل احتمال تصادف وسايل نقليه با عابرين در اين جاده ها بيشتر است.


    ©2013 APG.ir