تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 13 اسفند 1383-0:0

شاخه مازندران حزب موتلفه و " اتحاد جماهير اسلامى " !

بخش بانوان حزب موتلفه اسلامى استان مازندران نسبت به ظهور " اتحاد جماهير اسلامى " ابراز اميدوارى کرد.


در بيانيه پايانى گردهمايى منطقه اى خواهران حزب موتلفه اسلامى استان مازنداران در سارىآمده است ايران اسلامى را در يک مرحله گذار از نقطه عطفى سرنوشت ساز يعنى تثبيت نظام "صدور انقلاب به جهان مادى تشنه معنويت مى دانند. در اين بيانيه با اشاره به انتخابات رياست جمهورى، "اصل معيشت و اقتصاد پايدار و اشتغال مولد و نيرو ساز" به عنوان "اولويت " معرفى شده است . (irna)


    ©2013 APG.ir