تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 16 اسفند 1383-0:0

51 هزار خانوار مازندراني تحت حمايت كميته امداد مي باشند

مدير كل كميته امداد امام افزود : در طي 9 ماه سال جاري 47 ميليارد و 844 ميليون ريال مستمري به مدد جويان تحت حمايت اين نهاد پرداخت شده است .


وي افزود : همچنين 631 خانواده زنداني نيز تحت حمايت اين نهاد قرار دارند.


    ©2013 APG.ir