تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 16 اسفند 1383-0:0

مازندران 2 ميليون راي دهنده دارد

استاندار مازندران بر لزوم مشارکت مردم در انتخابات رياست جمهورى تاکيد کرد و گفت : دو ميليون نفر در اين استان واجد شرايط راى دادن هستند.


" محمدعلى پنجه فولادگران " در نوشهر افزود : برگزارى انتخابات رياست جمهورى سال آينده ، مهمترين دغدغه دولت براى تحقق خواسته هاى مردمى است . وى اظهار داشت : بايد زمينه هايى راکه سبب کاهش مشارکت مردم درانتخابات مىشود از بين برد. وى برگزارى انتخابات ناسالم و دخل و تصرف در آراى مردم رااز جمله عللى دانست که مىتواند به کاهش مشارکت مردم در انتخابات بيانجامد . وى يادآورشد : در حال حاضر هيچ عاملى براى کاهش مشارکت مردم درانتخابات رياست جمهورى وجود ندارد. به گفته پنجه فولادگران مردم تاکنون با حضورشان در صحنه هاى مختلف ، حمايت خود را از نظام و انقلاب اعلام کرده اند. استاندار مازندران خاطرنشان کرد : ستاد انتخابات رياست جمهورى دراستان ، به رياست معاون سياسى امنيتى استاندارى تشکيل و آغاز به کار کرده است . استان مازندران حدود سه ميليون نفر جمعيت دارد. (irna)


    ©2013 APG.ir