تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 16 اسفند 1383-0:0

قاچاقچي معروف خراسان در ساري دستگير شد

يك قاچاقچي عمده موادمخدر شرق كشور با 12 كيلوگرم ترياك در ساري بدام افتاد.


مأموران دايره مبارزه باموادمخدر اين استان با انجام عمليات ويژه پليسي موفق شدند شخصي بنام حسن از قاچاقچيان معروف خراسان را دستگير و از جاسازي خودرو وي 10 بسته ترياك كشف كنند.اين قاچاقچي قصد داشت محموله موادمخدر را به قرار كيلويي 730 هزار تومان به فروش برساند. (kayhannews)


    ©2013 APG.ir