تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 16 اسفند 1383-0:0

همايش علمى جايگاه زنان ايران در بابلسر برگزار مىشود

اولين همايش علمى دانشجويى "جايگاه زنان ايران " روز بيستم ارديبهشت ماه سال آينده در دانشگاه مازندران درشهرستان بابلسر برگزار مىشود.


"زهرا کريمى " دبير اين همايش گفت : اين همايش با همکارى گروه پژوهش و آموزش و اشتغال زنان دانشگاه مازندران برگزار مىشود. وى بررسى جايگاه اجتماعى، سياسى، آموزشى و اقتصادى زنان ايران رااز محورهاى اصلى اين همايش ذکر کرد. وى اضافه کرد : در اين همايش ۲۰ مقاله علمى دانشجويى که از دانشگاههاى سراسر کشور ارسال شده است ، ارائه مىشود. (irna)


    ©2013 APG.ir