تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 17 اسفند 1383-0:0

اوليايي سرپرست سابق تيم بسكتبال گلين ماكارون بابل: مديران باشگاه دست و پاي مرا بسته بودند

من به عنوان سرپرست تيم وظايفي داشتم و با توجه به سوابق مديريتي ام كاملا با وظايف خود آشنا بودم اما پس از مدتي متوجه شدم كه ديگر نمي توانم كار كنم.


امير اوليايي سرپرست سابق تيم بسكتبال گلين ماكارون بابل اظهار داشت: بعضي مديران فكر مي كنند اگر در ورزش سرمايه گذاري كرده اند مي توانند در تمامي امور يك تيم دخالت كنند. آنها نمي دانند كه اگر دخالت هاي بي جايي انجام دهند دود آن به چشم تيم و در نهايت به چشم خودشان مي رود. وي ادامه داد: كمبود پول، عدم امكانات اوليه و دخالت از سوي مديران ارشد باشگاه سبب شد كه من عطا كار با باشگاه گلين ماكارون را به لقا آن ببخشم. البته با توجه به اينكه تيم در مرحله پلي آف بازي مي كرد هيچ حرفي نزدم كه بعدا متهم شوم. زماني كه شنيدم تيم در اصفهان باخت و به دسته اول سقوط كرد تا صبح نخوابيدم و اكنون بسيار ناراحت هستم كه چرا امور ورزش دست آدم هاي غير ورزشي افتاده است. (ipna)


    ©2013 APG.ir