تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 17 اسفند 1383-0:0

توکلي: شوراي هماهنگي ائتلاف چهار نفره، مردمند

چهار نفر با هم تفاهم كرده‌اند كه عرصه انتخابات را با حضور خود فعال نگاه دارند و به مردم دوبار فرصت انتخاب دهند كه يك بار از طريق نظرسنجي تمايل خودشان را به يكي از چهار نفر اعلام كنند


احمد توكلي با تاكيد بر اين كه چه در انتخابات دوره قبل رياست جمهوري و چه در اين دوره يك اصول گراي تحول‌خواه بوده است، خاطرنشان كرد كه جريان اصولگرايي و تحول‌خواه، صيغه جناحي و حزبي ندارد و افراد حزبي و غيرحزبي را شامل مي‌شود. وي با تاكيد شديد نسبت به اين كه با دولتي شدن اقتصاد مخالف بوده و هست، يادآور شد: استعفاي من از دولت مهندس موسوي در اعتراض به دولتي كردن اقتصاد بود. نماينده بهشهري مردم تهران درمجلس هفتم تصريح كرد: مردم گله ندارند كه چرا دولت دخالتش را كم مي‌كند، از اين گله دارند كه چرا اين شكل خصوصي‌سازي صورت مي‌گيرد كه نه كارآيي اقتصاد را بالا مي‌برد و نه عدالت را تامين مي‌كند و صرفا به قصد بودجه ريالي دولت به منابع تحت مالكيت دولت به طور ناكارآيي واگذار مي‌شود. وي با بيان خاطره‌اي از شهيد رجايي و محبوبيت و سادگي ايشان بحث خود را ادامه داد و افزود: رجايي فقيرانه راه مي‌رفت و طرف دار اقتصاد دولتي نبود. اقتصاد دولتي وقتي معمول شد كه در دولت مهندس موسوي قرار شد ما زيرساخت‌هاي اقتصادي را تعيين كنيم، اصلا زمان آقاي رجايي اين مباحث مطرح نشد. وقتي قرار شد زيرساخت‌هاي اقتصادي را تعيين كنيم، دو دستگي در دولت آشكار شد و يك طرف چند وزير كه مخالف دولتي كردن بودند و طرف ديگر افرادي مثل مهندس موسوي، بهزاد نبوي، هاشمي‌طبا و مرحوم نوربخش كه مي‌خواستند از شير شتر تا جان آدمي زاد را دولتي كنند - البته اين جمله‌اي كه بيان كردم به اين مفهوم نبود كه آنها ميل داشتند همه‌چيز دولتي و كارها در دست دولت متمركز شود - چون توافق نشد و دو سال هم طول كشيد و كشمكش به ضرر قوه مجريه بود، من هم استعفا داده و از دولت بيرون آمدم. وي در ادامه افزود: از عجايب روزگار اين است كه همان دسته‌اي كه تا آن حد افراطي سعي در دولتي كردن همه‌چيز داشتند بعد از جنگ به طور افراطي شروع به خصوصي‌ كردن آن كردند. من با هر دوي اين افراط‌ كاري‌ها مخالف هستم. كانديداي احتمالي نهمين دوره رياست جمهوري در ادامه تصريح كرد: با خصوصي‌سازي به شكلي كه انجام مي‌شود مخالفم. مدافع خصوصي‌سازي با مشاركت مردم هستم و دو حرف كارايي و عدالت را براي آن در نظر مي‌گيريم. وي تشكيل حساب ذخيره ارزي را يكي از نادر افتخارات اقتصادي دولت خاتمي دانست و راجع به قلدران سياسي و اقتصادي و فساد در كشور، گفت: فساد در كشور ما در حدي، بين سطح نهادي و سيستمي است و فساد فردي هميشه و همه‌جا بوده و خواهد بود. فساد نهادي خطرناك‌تر از فساد فردي است و اگر با آن مبارزه نكنيم كارها بدون رشوه يا پارتي پيش نخواهد رفت. اگر سيستماتيك شود فاسدان سازمان‌يافته به هم پيوند خورده و شبكه مي‌شوند و مقابله با آن ها خيلي سخت مي‌شود. (baztab)


    ©2013 APG.ir