تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 23 اسفند 1383-0:0

تقاضاي مردم 91 روستاي مازندران براي الحاق به استان سمنان

مردم 91 روستاي استان مازندران از جمله آرا، بندبن، چهاررودبار، ايلال، قلعه سرا، تلمادره، گنداب، پشرت در تومارهاي جداگانه اي از وزارت كشور الحاق اين روستاها را به استان سمنان خواستارشدند.


مردم اين روستاها تنها راه حل پيشرفت و رفع معضل بيكاري و حل مشكلات جوانان را در الحاق شدن به استان سمنان اعلام كرده اند. در اين تومارها آمده است: علي رغم وجود استعدادهاي فراوان از جمله بحث كشاورزي و دام داري، از وجود جاده مناسب، خانه بهداشت و تلفن محروم هستند و اين امر باعث مهاجرت جوانان به استان سمنان كه داراي كارخانجات صنعتي مي باشد شده است. در اين طومارها تصريح شده است بسياري ازروستاها چون دور از دسترس مسئولين استان مازندران است رو به فراموشي سپرده شده است. به گفته آنان به علت وسعت استان مازندران و دور از دسترس بودن روستاها از مركز استان و بالطبع عدم توجه مسئولين، راهي جز درخواست انتزاع از استان مازندران و الحاق به استان سمنان ندارند. (kayhannews)


    ©2013 APG.ir