تعداد بازدید: 2644

توصیه به دیگران 1

شنبه 7 تير 1393-8:49

با امید مردم مماشات نکنید

جوانان و یاران همراه تدبیر و امید، امروز در منظر افکارعمومی و در محکمه وجدان، مسببان وضع موجود استان را در مماشات وسهل انگاری نسبت به امید تحول خواهی شان، محاکمه می کنند.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، سیاوش اسلامی سوادکوهی: می توان انتظار داشت مجریان شکست خورده ی دولت سابق، بسیارمشتاقند تا با تغافل، پروژه های مغفول سازی مردم راهمچنان برجامعه تحمیل و سخت جان و پرمقاوم این معنا را تبادر نمایند که: "زیاد دلخوش نباشید، هیچ چیزعوض نشده است!"

مصاحبه ی عضوشورای شهرساری- محمدآقامیری- درباره ی روند تصمیم گیریهای نه چندان قابل اعتنا و دفاع متولیان ارشد سیاسی استان، وفق انتظارات حضورآگاهانه وشرافت مندانه ی مردم مرکزاستان در24خرداد 92، می تواند مورتوجه باشد؛ ضمن آنکه جوابیه ی ریش سفیدانه و داهیانه وملاطفت گونه ی حسین اسلامی –مورخ ساروی- نیز در دفاع ازبخشی ازمدیران منصوب دولت دهم خواندنی است؛ ازاین حیث، او همه چیز را دیده است الا حماسه آفرینی و شور وهیجان سرافرازانه جوانان شهر و دیارش را!

آنچه در این وسط -باتاسف- گم شد و همواره مورد بی مهری قرارگرفت، تلاش قهرمانانه ی نیروهای تحول خواهی بوده که جانانه درمیدان بوده اند واکنون درحاشیه مانده اند و کسانی که به جلال و مقام رسیده اند، کم تر نامی وسراغی ازآنان می گیرند! انگارهمه مامورشده اند که برای قاتل دل بسوزانند! بیچاره مقتول انگارحقش بود که کشته شود!

به راستی چه کسی است که نداند مردان جنگجو ونگهبانان تمام قامت مردان دولت دهم، باتوش و توان دوچندان، اسب های شان را زین کرده بودند و خودشان را مهیای پیروزی بزرگ می دانستند وحتی در تقسیم مناصب، جاهای شان را "رزرو" کرده بودند وهمواره در هر کوی و برزن وحتی درمحافل خصوصی از آنها به عنوان محرم راز پستوی تصمیم گیری وتصمیم سازی ها نام می بردند، حالا اینان شده اند انسان های خدوم و توانمند و شایسته و... با گستاخی برخی، توصیه می شود که نیروهای حامی دولت تدبیر وامید باید در این صحنه آرائی سیاسی خطرناک، با ساز ناهمساز آنها هماهنگ و با آنان همآوائی وهمنوازی هم داشته باشند! آری...آنها ماهرانه می توانند همه را دور بزنند.

خلاء ناشی ازاین برداشت سوء وزمینه سازاین کوک ناکوک راچه کسی تنظیم می نماید؟

عملکرد منفعلانه وضع موجود نسبت به نیروهای خردگرا وجوانان و حماسه سازان24خرداد درقبال اندیشه ی به حاشیه رفته ی این حماسه ی بزرگ را چه کسانی سبب شد اند؟

آیا وقت آن نرسیده است تا تفکر خطرناک و باندباز و کج دست دولت قبلی که با لابی و دلالی بسیارقوی، سعی درتثبیت مناصب خویش دارند، توسط شایستگان خردورز و وفاداران دولت تدبیر و امید به حاشیه رانده و بساط شان جمع  شود؟

قابل توجه مدیریت ارشد استان است که جوانان و یاران همراه تدبیر و امید که غیرتمندانه در24خرداد 92، حماسه ی باشکوه را در مسجدجامع ساری خلق کردند و نقشی ماندگار را در تاریخ ایران و مازندران به یادگار گذاشتند، امروز درمنظر افکارعمومی و در محکمه وجدان، مسببان و به وجودآورندگان وضع موجود استان را در مماشات وسهل انگاری نسبت به امید تحول خواهی شان، محاکمه می کنند.

 اینان میدان دهندگان به نیروهای دولت سابق را که تمام قامت علیه آنان صف کشیده بودند وهمچنان درمصادر امور با متلک گوئی و پوزخند به جریان پیروز، مجرم دانسته و اظهارمی دارند اگرنسبت به وضع موجود و نیز به تجدیدنظر در رفتار ومشی سیاسی اقدام نکنند، ای بسا که معلوم نباشد چه سرنوشتی درانتظارآنان خواهد بود.

تاریخ پایان خوشی را برای آنان که با امید مردم مماشات نموده اند، ثبت وضبط نکرده است!

تاکنون خیلی تلاش کرده ایم که بغض مان نشکند، فعلا" زبان مان به لکنت است، تاشکستن . هرچه سکوت کرده ایم آنهاسعی کرده اند باتشکیل باند و رانت، روز روشن را به تاریکی برای افکارعمومی بنمایانند!

باورکنید آن قدرجسورند که حالا مدعی هم شده اند! باتاسف و از سرناچاری باید اذعان نمود که جوفروشان گندم نما، تاکنون خیلی خوب توانسته اند خیمه گاهی ایمن دریک قدمی اتاق آقای استاندار البته با "موافقت" برای تخطئه ی اهداف اصلاح طلبانه و خردورزانه ی تدبیر وامید ایجاد کنند.

مدافعان سیب زمینی و هاله نور و رمالی چه شایستگی برای ماندن برجایگاه رفیع صاحبان عقل وخرد وشایستگان فکور دارند که برخی برای این تفکرواپسگرا و ابتر سینه چاک، ویقه درانی می کنند؟! مضحک نیست که پیروز و شکست خورده، وحاکم ومحکوم در یک نگاه تحلیل شوند؟

آدمی می ماند که در راس تصمیمات سیاسی استان، چه کسانی تصمیم سازی می کنند که این گونه بذرتردید وشائبه های انفعال را درنیروهای تدبیرواعتدال ایجادمی کنند ومماشات با رقیب را پرمعنا و ارج وقرب بیشتری می نهند؟!

قاعده براین است که باید رقیب سخت سرسیاسی را ازمتن به حاشیه برد. اقلیت شکست خورده باید به اندازه وزن سیاسی خود اظهارنظر کند. نباید گذاشت نخبگان وحماسه آفرینان "بنفش" توسط این گروه مترصدفرصت، نقش برزمین شود.

بهوش!بگذاریدبه همین اندازه بسنده کنم. تادیرنشده کارها رابه اهلش بسپارید.


 • يکشنبه 8 تير 1393-7:3

  قبلا وكيل وصي دولت الان وكيل وصي مردم !!؟؟
  چه شده برخي ها خود راوامدار دولت ميشمارندوبراي استانداريك استان آنهم مازندران تعيين تكليف ميكنند!!!
  اين سهم خواهي آقايان به اصطلاح دوم خردادي ها چندحالت دارداول اينكه اين قشرهميشه همينند دوم شايد بدليل ضعف مديران باشد سوم شايد اين انتصابات صورت گرفته شايسته سالاري نبود ه وبراساس سفارش هم ستاديها ودوستان بوده و..
  تازه جالب اينجاست اين آقايان خودرا وكيل وصي مردم ميخوانند..

  • جانباز وازاده امپاسخ به این دیدگاه 58 3
   شنبه 7 تير 1393-19:17

   سلام مازندرانیها بدانید بخدا ته قلب من این استانداررا مردمی است برای مردم دل میسوزاند انسانی شریف دارای مدیریت جهادی خلق وخوی این اقای دکتربیع فلاح عالیترین مقام استانی صداقت و یاکی دلسوز ستودنی است .کسی میتواند اورابشناسد که از نزدیک بااو برخورد یامعاشرت کند تازه می فهمداین اقا چه شخصیتی است خدا لعنت کندکسانی راکه میخواهندبرعلیه اوکوتا کننددرقالب دوست تا سکانداری استان را تصاحب کنند .استاندار دوست داریم یاکی وصداقت ومردانکی ومردمی بودنت را درودبر دولت تدبیر وامید دکترحسن روحانی وهاشمی وخاتمی وناطق نوری

   • دوشنبه 9 تير 1393-8:39

    در اینکه استاندار انسان شریفی است شکی نداریم . اما ایا در طول دوره استانداری خود مدیریت خوب و کارآمدی داشته است اهمیت دارد .چون ما مدیران را بر اساس نیات درونی شان قضاوت نمی کنیم بر اساس عملکرد و نوع خدمات انها قضاوت میکنیم .
    بهتر است هر موضوعی را با استانداردهای خودش بررسی درست و کارشناسانه کنیم.

   • شنبه 7 تير 1393-18:17

    واقعا عالی بود

    • از خدا چه پنهانپاسخ به این دیدگاه 2 22
     شنبه 7 تير 1393-12:55

     والله متاسفم که در کشور من هرکس در روستا شغلی گیرش نمیاد یا دختای پابه سن گذاشته امتحان میدهند معلم می شوند
     چون تبارشان را می شناسند حقشان را هم نمیدهند
     3 شب قبل در تلویزیون دیدم شهریه پیش دانشگاهی را 12 میلیون گرفتند شکایت شد از وزارت اعلام کردند 8 میلیون است نباید بیشتر بگیرند!!
     سیاوش خان آن روزها که همراه .... و .... تیشه می گرفتی علیه دولت خاتمی بزرگوار یا نشریه پژواک پاتوق تو بود باید فکر میکردی اصلاح طلبان حنای بی رنگت را دیده اند تاثیری نداری

     • تیزبینان استان مازندرانپاسخ به این دیدگاه 55 1
      شنبه 7 تير 1393-12:55

      سلام و ادب یه نکارنده عزیز یک مطلب کارشناسانه مطرح کرده که شخص استاندار محترم بیشتر باید روی ان نظر و توجه داشته باشد که بنده نظر شخص خودم را اعلام می کنم. چرا باید به همین انداز ه دوستان ستادی سابق دکتر روحانی بسنده کنند تا به امید مردم مماشات و تعرض نشود و این اجازه را به زیاده خواهان افراطیونی داد که یا را زیاده از کلیم خود دراز کرده اند و بازی برد را به نفع خود مصادره کنند . زمانیکه دولت عتدال روی کار امده عده ای خودشان را چنان شیفته دولت تدبیر و امید کردن که انکار به وجود اوردکان 24خرداد1392 اینها یودند چنان در یک قدمی درب ورودی استانداری خیمه زدن و با معاونت تحمیلی به او چسباندن از صداقت و یاکی اوچنان سو استفاده کردن اولین کارانها جدا و اختلاف انداختن بین دوستان ستادی دکتر روحانی در سطح استان مازندران با استاندار محترم که با این حرکت دلخوری دربین دوستان و شخص استاندار ایجاد شد. خدای همه دوستان به شخص دکتر ریبع فلاح علاقه مند و دوستش دارن جناح مخالف که با اینکار تفرقه بینداز و حکومت کن موفق کشت اسبهای خود را زین کرده و مهیا ییروزی در تقسیم مناصب جاهای شان را که رزو کردن باکستاخی کامل خودشان را سهامدار دولت ییروز می دانند و با کم اهمیت دادن بوجود اورندکان دوستان ستادی 24خرداد استان مازندران تاختن و انها را کنار زده قسط شان یس از جابجای مهرها تعویض فرمانداران مخالف دولت تامل بانمایندکان دولت کذشته باهماهنکی در سرنکونی ربیع فلاح وخودشان راجایکزین او قرار دهندکویا دارن باعملی کردن این کار ریشه استاندار وحامیان دولت تدبیر در استان بر می چی نندنقشه انها درحال عملی شدن است این را کلیه دوستان ستادی بداننداکر اقای ربیع فلاح از مازندران بر چیده شود انکار تما حامیان دولت در مازندران برچیده می شوند بهترین راه کاراتحاد کلیه ستادیون سابق دکتر روحانی حمایت بدون قید وشرط از دکتر ربیع فلاح است وبرعکس ان حمایت استاندار محترم از اعضای ستادی می باشد در سطح کل مازندران دوباره با یک فراخوان میتوان تمام دلخوریها منجر به وفاق و دوستی اتحاد کردد
      تانقشه دشمن در نتفه خفه شودیا علی مدد      • شنبه 7 تير 1393-11:58

       عرشياي عزيز، ظاهرا شما در عرشيد و از فرش هيچ خبري نداري و نمداني توهين و تحقير، ...، بيكاري و بي پولي ، از جان مايه گذاشتن و....يعني چه . حالا جالبه كه در مقام مدعي العموم مي نشيني كيفر خواست صادر مي كني.
       عزيز بزرگوار هنوز گشنگي نكشيدي تا عاشقي يادت بره.
       بتازيد و همچنان بر ريش ما بخنديد ، تو هم حق داري.

       • حسین نادری سارویپاسخ به این دیدگاه 7 3
        شنبه 7 تير 1393-11:41

        باسلام واحترام به آقای عرشیا...ازاینکه فرموده ایدمطلب ضدفرهنگی ؟واقعا"متاسف شده امنقدعالمانه ودقیق وفنی اشاره شده بسیاربجاومنطقی بوده است من بسهم خودم ازایشان تشکرمی کنم ایشان توانستندجانی دوباره به مجموعه بدمندایشان حتی برای یکبارازکسی برای امضاءمراجعه نکرده اندشخصیتی مثال زدنی که درایت وشجاعت ایشان یک نمونه ازآدم فرهنگی هستند

        • یارانه بگیرپاسخ به این دیدگاه 9 0
         شنبه 7 تير 1393-10:41

         جناب سیاوس خان شما...بهتر است اصلا ورود پیدا نکنید بهتره

         • شنبه 7 تير 1393-10:11

          مطالب ضدفرهنگي يك فرهنگي

          برادرعزيز جناب آقاي سياوش اسلامي :
          با سلام
          از آنجاييكه شناخت خوبي از شما دارم معلم الهيات انتظارداشتم مطلبي از شما به دفاع ازدولت ببينم !!چون خط وسير شما مشخصه !!
          اما يك ا ماي بزرگ ...
          شما درسالهاي دور بعنوان يك منتقد از معلمان عزيزامضاء جمع ميكردي وخود را نماينده فرهنگيان ميدانستي واعتصاب فرهنگيان ساري را كليد زدين و....
          الان هم با مطالب بسيارتندودور از شان وشخصيت يك فرهنگي وحتي دور از آرمانهاي دولت تدبيرواميد دولتي كه تندروهايي مثل شما آنرا به انحراف ميكشانيد بيان كردين
          شايسته نبود يك نقدكارشناسانه وبه دوراز تندروي ومطالب ...مينوشتي !؟
          هنوز هم شماها بدنبال ميز هستين هنوز هم شماها وامداردولتين و..

          • شنبه 7 تير 1393-9:9

           آقا سياوش از بغض نامه شما سپاسگزاريم ، به نام اعتدال ، نفاق و انشقاق ترويج مي دهند و از كساني كه از تبارسياسي ديگرند و مردم در 24 خرداد به آنها نه گفتن استفاده مي كنند.

           • شنبه 7 تير 1393-9:5

            واحدی از ترکیه برگشت؟


            ©2013 APG.ir