تعداد بازدید: 2698

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 26 تير 1393-8:29

توسعه منطقه ای با تاکید بر نهادسازی و تدوین استراتژی

آیا کارگزاران دولت تدبیر و امید دراستان مازندران توان به فعل رساندن منویات و برنامه های رییس جمهوری استراتژیست را دارند؟


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، ایرج نیازآذری: فرمانداری شهرستان بابل صبح چهارشنبه 25 تیرماه جمعی از فعالان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را برای چگونگی توسعه شهرستان به هم اندیشی و همفکری فراخواند.

اقدام فرماندار بابل اگرچه در خور تحسین است، اگراستمرارنداشته باشد به برنامه نمایشی تبدیل خواهد شد.

در این نشست شبیه سایر نشست های هم اندیشانه با مدل ایرانی از همه چیز سخن گفته شد، از کمبودها، ظرفیت ها، فرصت ها، چالش ها، تهدیدات، کم کاری ها و قاصران؛ بالاخره از هر دری طرح مسئله شد.

آن چه که موجب نوشتن این سطور شد،  خبررسانی نشست مذکور نیست، بلکه طرح مجدد مطلبی است که در قلمی دیگر بدان اشاره کردم و آن ساماندهی نظرات، دیدگاه ها، نقش ها و مشارکت کنشگران توسعه از طریق ایجاد نهادهای مدنی است.

نهادهایی که توان و انرژی یکایک بازیگران توسعه را به سینرژی تبدیل می کند. فردگرایی و تک محوری موجب هدررفت منابع و فرصت ها شده است. لذا اگر دولت تدبیر و امید اراده ای برای توسعه پایدار دارد -که این چنین است- بایسته است مهمترین کارویژه خود را معطوف به تنظیم نقش کنشگران درروندها و رهیافت های توسعه و انسجام عوامل ذی مدخل درآن کند.

تلاش مبارک دولت دراستفاده از خرد و اندیشه همه دلسوزان و علاقه مندان به نظام درصورتی مانا و پویا خواهد بود که سازمان و هدفی بلند پشت آن باشد و این مهم به جد در دستورکار دولت قرارگیرد.

دومین کارویژه مهم دولت در شهرستانها تدوین استراتژی توسعه با مشارکت نخبگان و گروه های مرجع است. با توجه به قاعده مدیریتی "آنانی که در تصمیم گیری مشارکت دارند در اجرا همکاری می کنند" فرمانداری ها به عنوان دستگاه هماهنگی و ناظرشهرستان تلاش کنند زمینه نقش آفرینی گروه های مختلف را فراهم آورند، چرا که هم اکنون به دلیل فقدان استراتژی توسعه در شهرستان ها شاهد تشتت گفتمانی در بیان نیازها، مطالبات، رویکردها و رهیافت ها هستیم و هر صاحب تریبون و رسانه بدون توجه به اسناد بالادستی یا مطالعات محیطی و امکانات صرفا بر طرح نظرات خود تاکید و اصرار دارد؛ در حالی که در صورت وجود یک استراتژی جامع وحدت گفتمانی حاصل خواهد شد و هم افزایی به وجود آمده موجب توسعه منطقه ای و استفاده بهینه از منابع می شود.

نیک می دانید و می دانیم که منابع بسیار محدود و زمان به سرعت در حال گذر است. نیاز ها در حال انباشته شدن و تهدیدات فراروی جامعه فراوان، پس برنده یا پیروز میدان از آن کسی خود خواهد بود که توان به کارگیری همه نیروها را داشته باشد.

آیا کارگزاران دولت تدبیر و امید دراستان مازندران توان به فعل رساندن منویات و برنامه های جناب دکتر روحانی -رییس جمهور استراتژیست- را در این برنامه ملی و محوری دارند؟ پاسخ این پرسش به زمان بیشتری نیاز دارد.    ©2013 APG.ir