تعداد بازدید: 7135

توصیه به دیگران 4

پنجشنبه 26 تير 1393-10:14

برررسی پدیده تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز دز مازندران

عصر زمین خواران

ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری ها باعث شده که در حال حاضر، شاهد وجود بیش از 20 هزار مشاور املاک در استان، به ویژه درغرب مازندران باشیم.


مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، مهندس عادل عفتی، دبیر کارگروه ویژه نظارت بر ساخت و ساز غیر مجاز شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران: استان ما به رغم  وجود تنگناهای زیر بنایی توسعه پایدار، مسائل و مشکلات زیست محیطی، بهره برداری نامناسب از قابلیت های طبیعی و کشاورزی، تخریب بی رویه اراضی ساحلی و جنگلی، تغییر کاربری غیر مجاز و بی ضابطه اراضی کشاورزی و باغی، عدم استقرار صنایع مادر و بیکاری اقشار مختلف جامعه انسانی به ویژه قشر تحصیل کرده و...، پتاسیل و ظرفیت های بالقوه بسیاری در بخش کشاورزی به عنوان یکی از قطب های اصلی صنعت کشاورزی و دامپروری و جاذبه های وسیع طبیعی و تاریخی جهت توسعه پایدار صنعت گردشگری و طبیعت گردی در سطوح بین المللی، ملی و منطقه ای دارد؛ به طوری که توسعه و تقویت کشاورزی و گردشگری در کنار صنعت و خدمات می تواند به عنوان فعالیت های قالب اقتصادی نقش موثری در ارتقای شاخص های در آمدی استان و تحقق برنامه های توسعه داشته باشد.

ضرورت تدوین برنامه های جامع توسعه و اتخاذ شیوه های مناسب و راهکارهای اجرائی مطلوب با حفظ آمایش سرزمین استان، با هدف جلب مشارکت های مردمی و جذب سرمایه گذری های بخش خصوصی از اهمیت خاص موضوع است.

 در سال های اخیر با مشاهده وضع موجود آمایش سرزمین استان مشاهده می شود که تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، تخریب و تجاوز به عرصه های جنگلی و جلگه ای و ساحلی و ساخت و ساز های بی رویه و غیر مجاز  به ویژه در منطقه سرسبز غرب استان مازندران، علاوه بر ایجاد ترکیب ناموزون در ساختار کالبدی و فضای آمایش سرزمین استان؛ مشکلات عدیده ای را در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و اجرای زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پدید آورده است، به طوری که امروزه شاهد بورس بازی بی سابقه در بخش زمین و مسکن، افزایش بی رویه ساخت و ساز های غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل بسیار وسیع توسط افراد سود جو و فرصت طلب هستیم که با توجه به شرایط موجود حداکثر سوء استفاده را می کنند.

  متاسفانه به علت کوتاهی مسئولان ذی ربط در اعمال قوانین و مقررات موجود، بسیاری از مصوبات قانونی از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب مورخ 31/3/1374 و اصلاحیه مورخ 1/8/1385 و آئین نامه اجرائی مصوب مورخ 19/4/1386، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه در ختان مصوب 3/3/1359، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 6/4/1346 و اصلاحات بعدی آن،  قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 6/5/1381، قانون ایمنی راه ها و راه آهن 11/2/1379، قانو ن الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب 1/12/1379 و... مصوبات امور زیر بنایی و شهر سازی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و...، نتوانسته آن چنان که شایسته است از سرعت تبدیل و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز بکاهد و بیم آن می رود که ادامه این روند لطمه ای جبران ناپذیر به زیر ساخت های توسعه پایدار استان به عنوان میراث اصلی آیندگان این مرز و بوم وارد سازد.

 پیشگیری از این تهدید اساسی تلاش مسئولان دلسوز و متعهد استان و کشور را می طلبد تا با استفاده از ظرفیت های بالای موجود در قوانین و مقررات مصوب؛ اقدامات پیشگیرانه را با جدیت خاص و به دور از مسائل سیاسی دنبال کنند.

*تغییر کاربری ها، علت چیست؟

همانطوری که اشاره شد، به استناد قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و دولت، صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مولفه اصلی حفظ آمایش سرزمین زرخیز مازندران، از وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی است.

با بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی مسئول در این بخش به نظر می رسد از ظرفیت های موجود در قوانین و مقرارت مصوب جهت پیشگیری از این پدیده مذموم، حداکثر استفاده نشده و از طرفی اطلاع رسانی موضوع به جامعه انسانی از عواقب تخریب بی رویه اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مولفه اساسی مبارزه با تروریسم کشاورزی، یکی از مهم ترین  ابزار آینده سلطه بیگانه بر کشورهای در حال توسعه، به طور کامل صورت نپذیرفته است.

 اهمیت موضوع بدان حد حساس شده که دستگاه قضایی کشور را مجاب به تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی زراعی و منابع طبیعی در استان ها نموده است و به علت اهمیت موضوع، این شورا در مازندران از جایگاه ویژه ای به منظور نظارت بر انجام وظایف ذاتی دستگاه های اجرایی مسئول در این بخش برخوردار شده است.

با بررسی های صورت گرفته؛ علت های اساسی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تجاوز به منابع طبیعی و ساخت و سازهای  غیرمجاز در استان مازندران به شرح زیر است:

* نزدیکی استان مازندران به مرکز کشور و علاقه مندی پایتخت نشینان به داشتن ویلا و فضای اقامتی مناسب در عرصه های ساحلی، حاشیه جنگل ها، مراتع و اراضی کشاورزی جهت گذران اوقات فراغت.

* نبود توجیه اقتصادی فعالیت های بخش کشاورزی (زراعت، باغداری و سایر فعالیت ها) برای کشاورزان به علت گران بودن هزینه نهادهای کشاورزی و هزینه های کاشت، داشت و برداشت از یک طرف و افزایش بی رویه قیمت زمین به علت وجود متقاضیان خرید جهت تبدیل اراضی مذکور به احداث ویلا و مراکز اقامتی که باعث فروش اراضی از سوی کشاورزان می شود.

* عدم تدوین سیاست گذاری های شفاف از سوی دولت به منظور حمایت از بخش کشاورزی و تامین نشدن  زیر ساخت های اساسی بخش کشاورزی از جمله؛ تامین آب کشاورزی و جلوگیری از بروز خشکسالی، به طوری که تمامی درآمدهای حاصل در اراضی کشاورزی، هزینه های صورت گرفته شده را نمی دهد.

* نبود برنامه مدون آمایش سرزمین که این موضوع باعث می شود هر دستگاه و سازمان دولتی و غیر دولتی به خود اجازه دهد هزینه های اجرای طرح های عمرانی و جاری دستگاه خود را به فعالیت در امر زمین و مسکن پرداخته و به نوعی به آمایش سرزمین استان دست اندازی کند. متولیان توسعه شهرها و روستاهای استان (شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها و فرمانداری ها ...)ترجیح می دهند به جای جذب اعتبارات ملی به منظور تامین زیر ساخت های اساسی توسعه استان مانند؛ تامین راه ها، عمران شهرها و روستاها، حل معضل زباله و ....، از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیر مجاز، مبادرت به تامین منابع مالی کنند.

* بی اعتقادی مسئولان دستگاه های اجرایی مسئول در بخش کشاورزی، سیاسی و راه و شهرسازی به بحث حفظ آمایش سرزمین استان و در نتیجه اجرانشدن قانون و مقررات در این بخش، باعث شده سوداگران و فرصت طلبان بخش زمین و ساخت و ساز، با توجه به وجود انبوه متقاضیان در این بخش، مبادرت به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی و ساخت و ساز غیر مجاز کنند و شرایطی ایجاد شود که در حال حاضر، شاهد وجود بیش از 20 هزار مشاور املاک در سطح استان، به ویژه منطقه غرب مازندران باشیم.

*نبود هماهنگی بین دستگاه های اجرایی به ویژه ارائه خدمات زیر بنایی(آب، برق، گاز و تلفن) به ساخت و سازهای غیر مجاز؛ به طوری که شرکت های واگذار کننده خدمات فوق، موضوع را نوعی درآمد زایی برای خود تلقی می کنند و یکی از علت های اساسی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز، همین موضوع است.

* وجود ابهام های متعدد در قوانین و مقررات موجود و نارسایی آن، باعث ایجاد تشتت تفسیرها و آرا در دستگاه های اجرایی و سیستم قضایی استان می شود. این موضوع به نوعی باعث می شود؛ اشخاص متخلف و حتی مدیران مسئول متخلف با سوء استفاده از این موضوع نسبت به توجیه جرائم خود و در نهایت تبرئه از آن  سود جویند.

* نبود نیروی انسانی کافی و آموزش دیده و آشنا به مسائل حقوقی و قضایی در سازمان جهاد کشاورزی استان و منابع طبیعی و کمبود تجهیزات و ماشین الات مناسب جهت انجام وظایف نظارتی دستگاه های مربوطه در استان.

* نبود حمایت مجموعه وزارت کشور (استانداری، فرمانداری، بخشداری، شهرداری و دهیاری) به عنوان نمایندگان عالی دولت در سطح استان، شهرستان و بخش از اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به حفظ کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی. به طوری که متاسفانه  مجموعه مورد نظر خود به دنبال کسب منابع درآمدی از تغییر کاربری اراضی در این بخش هستند.

* برخورد دو پهلو و حتی نگاه منفعت طلبانه  برخی از مسئولان سیاسی استان و کشور در سطوح دولت و مجلس به مقوله  تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز به منظور کسب منابع مالی و حمایت اجتماعی سوداگران بخش زمین و مسکن در راستای حفظ موقعیت سیاسی و اجتماعی خود یکی دیگر از دلایل تغییر کاربری غیر مجاز زمین های کشاورزی است.  

*راهکار چیست؟

راهکارهای اجرایی مناسب به منظور پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیر مجاز:

-     حمایت کامل دولت از بخش کشاورزی به طوری که انجام فعالیت در این بخش باعث توجیه اقتصادی مناسب برای کشاورزان شده تا با وجود مشکلات متعدد مالی در خانواده و وجود متقاضیان خرید زمین به قیمت بالا، مجبور به فروش اراضی کشاورزی خود نشوند.  

-    اطلاع رسانی به جامعه از طریق نشست های مطبوعاتی، میز گردها در صدا و سیمای مرکز استان و سایر رسانه های همگانی، به منظور آشنایی عموم جامعه از قوانین و مقررات و استفاده مطلوب از سیاست های بخش زمین و ساخت وساز که باعث کاهش تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و منابع طبیعی می شود.

-     روان سازی و تسهیل در صدور پروانه تاسیس، موافقت اصولی و صدور مجوز ساخت از سوی دستگاه های اجرایی مسئول در استان، به ویژه در بخش تولید که خود موجبات کاهش تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی می گردد.

-    بسیج امکانات اجرایی دستگاه های دولتی و غیر دولتی به منظور پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیر مجاز با مسئولیت استاندار در استان، فرماندار در شهرستان و بخشدار در سطح بخش بعنوان رئیس ستاد صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در استان، شهرستان و بخش. چنانکه؛ سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی بتوانند در اجرای دقیق قوانین و مقرارت خود از حمایت کامل مجموعه سیاسی و امنیتی استان برخوردار باشد.

-     بر خورد قاطع و جدی در مرحله اول با مسئولان و مدیران متخلف دستگاه های اجرایی استان که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه کوتاهی می کنند.

-    تعریف نقاط مشخصی در سطح استان در خارج از حوزه شهرها و روستاها به عنوان مناطق گردشگری و اقامتی برای کسانی که علاقه مند به احداث مراکز اقامتی و رفاهی بوده و خواستار تملک آن برای گذران اوقات فراغت هستند. لازم است در این خصوص مطالعات لازم و طرح های مناسب تهیه و اقدامات قانونی معمول شود.  با اجرای طرح فوق شاهد کاهش تغییر کاربری غیر مجاز در حریم شهرها و روستاها از سوی افراد غیر بومی بوده و به نوعی علاوه بر ساماندهی نظام ساخت و ساز استان شاهد کاهش آسیب های اجتماعی حاصل از این بخش در حال و آینده می شویم.

-    اصلاح و تنقیح قوانین موجود و یا تصویب قانون جامع و مانع با رویکرد پیشگیرانه مانند تصویب تشکیل یگان ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی  با هدف حمایت از واحد های تحت پوشش جهاد کشاورزی و منابع طبیعی.

-    نظارت دقیق بر فعالیت های بنگاه مشاوران املاک به عنوان حلقه اصلی ارتباط فروشندگان و خریداران اراضی کشاورزی و عاملین اصلی تفکیک اراضی کشاورزی و ساخت و ساز غیر مجاز از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.  

-    اهتمام جدی نمایندگان مجلس، استانداری، فرمانداری، بخشداری، شهرداری و دهیاری ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا به موضوع حفظ کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان میراث اصلی آیندگان و مولفه اساسی تحقق اصل اقتصاد مقاومتی کشور. 

* این مطلب در شماره 16 ماهنامه ارمون منتشر شد که از سوی نویسنده برای بازنشر در اختیار ما قرار گرفت.


 • يکشنبه 26 مرداد 1393-16:20

  با سلام و تشکراز زحمات مهندس عفتی
  از دیدگاه مدبرانه شما بسیار استفاده کردیم .ای کاش همه مسئولین به فکر چاره اندیشی بیشتری بودند تا مشکلاتی مثل مشکلات ما بوجود نیاد .من یک واحد تولیدی پرورش ماهی قزل آلای 40 تنی در بابل دارم . در فاصل بسیار کم از این واحد بدون رعایت حریم این واحد تولیدی،که تمام مجوزهای لازم را دارا می باشد ،ساخت و سازی غیر مجاز و خارج از بافت روستا انجام شده است و تمام ارگان ها حتی بازرسی استانداری خلاف ایشان را تایید کرده ولی همچنان با داشتن تمام مدارک و مستندات و محرض شدن خلاف ایشان به نتیجه ای نرسیده ایم و آینده این واحد در خطر است.از طرفی عده ای با تصرف زمین آبندان روستای اطاقسرا واقع در بابل و تغییر کاربری زمین های اطراف آن و بستن خروجی های منتهی به آببندان برای این واحد دردسر های زیادی ایجاد کرده اند .متاسفانه مسئولین ما شعار حمایت از واحد های تولیدی را می دهند ودر این امر همچنان تغلل می کنند .چطور ممکن است این همه خلاف که مستندات آن قابل ارائه است و با وجود تمامی مدارک و مجوزهای لازم ،که این واحد تولیدی دارد ،مسئولین همچنان کاری انجام نداده و آینده این واحد تولیدی که نزدیک به 20 خانواده از آن درآمد دارند را به مخاطره می اندازند .
  امیدوارم کسی ویا کسانی همچون شما عدالت رابرقرار کنند و به داد ما برسند .

  • حسین زاده -مهندس عمرانپاسخ به این دیدگاه 2 0
   چهارشنبه 8 مرداد 1393-10:35

   باسلام
   ضمن تشکروقدردانی از مهندس عفتی ونظرات سازنده ایشان ازدیدگاه یک مهندس عمران وارد موضوع میشوم :واقعیت این است که روند ساخت وساز در استان در اختیار بساز وبفروشها قرارگرفته است وسازمانهای متولی نظارت به صورت عملیاتی وجدی وارد میدان نمیشوند اگر چه طرحهایی میدهند اما از اجرا خبری نیست . .دوستان ما در حال بمب گذاری در سطح استان هستیم واین بمب خروارها اجر وبلوک سیمانی است که بدون اسکلت سازه ای در به اصطلاح ویلاهای ساخته شده میبینیم وزمان انفجار آن(یک زلزله )که خبر نمیکند با این روند شهروروستای مازندران پس ازیک زلزله به بمی دیگر تبدیل خواهد شد وعلاوه بر میلیاردها تومان سرمایه ملی شاهد تلفات انسانی غیر قابل جبران خواهیم بود مهندس عفتی شما زنگ خطر را به صدا دراوردید اما این گوشها که اکنون این صدا را نشنیده میگرند باید منتظر صدای اژیرها وامبولانسها در حوادث وبلایای طبیعی باشند
   از دیگر حوادث که باید منتظر ان باشیم سیل وبی آبی است است میزان ضریب نفوذ اب در خاک با تبدیل خاک همچون طلای مازندران به بتن وسیمان به شدت رو به کاهش است با این تفاسیر امیدواریم مسولین دلسوز تا دیر نشده دست بکار شوند جلوی ضرر را هرجا بگیرنداستفاده است در پایان حمایت خود را از مهندس عفتی اعلام میدارم واز ایشان تقاضا دارم حتی یک لحظه از اجرای برنامه هایشان عقب نشینی نکنند
   باسپاس

   • دوشنبه 30 تير 1393-10:54

    با تشکر از جناب مهندس عفتی و سایت مازند نومه در انعکاس نظرات مردمی .افرین بر این مردم و افرین بر همتشان و افرین بر مرامشان .از مهندس عفتی می خواهم سوال نمایم آیا از طرف تیم جناب مهندس فلاح یا شخص ایشان دعوت به همکاری شدند ؟؟ با شناختی که از آقای استاندار دارم اگر این شناختم اشتباه نباشد یقین دارم باید دعوت به همکاری شده باشند و اینکه چرا جناب مهندس نپذیرفتند برایم جای سوال است . ( چه خوب است از طریق این سایت وزین به صورت مصاحبه ای از ایشان پاسخ تهیه گردد .)

    • دوشنبه 30 تير 1393-0:2

     به نام افریدگار هستی
     بام ایران قله دماوند مورد هجوم ,غارت و تخریب قرار گرفته
     با سلام خدمت مهندس عزیز و گرامی
     در سوال حضرت عالی در خصوص عصر زمین خواران می توان گفت
     از انجایی که والاترین نعمت خداوند نعمت هستی است و این نعمت برای همه ی موجودات می باشد می توان تفسیر واضحی داشت
     ۱. وقتی موضوعی بر اساس قانون تعریف شده و حفاظت و سیانت از ان واجب شده اصل ۵۰قانون اساسی حفاظت از محیط زیست
     ۲. وقتی بر اساس پیگیری های قانونی حکم ان تخریب واحد غیر مجاز فعالیت شرکت معدنی در عرصه قله دماوند صادر شده رای کمیسیون ماده ۹۹ در حدود هشت ماه قبل مفاد رای توسط دستگاه قضایی اجرایی امنیتی و انتظامی اجرا نمی گردد
     ۳. وقتی اداره جهاد کشاورزی شهرستان امل دستور پیگیری از حفاظت عرصه چند هزار ساله کشاورزی قله دماوند را بایگانی می نماید
     ۴. وقتی کار گروه فنی و با تعهد و مسیول در دستگاه مربوطه جهت حفظ عرصه قله دماوند تشکیل نمی شود و دهها موارد فنی دیگر
     خیلی راحت می توان به شناسایی افراد عصر زمینخوران رسید که همانا فرزندان ضحاک زمانه و اسکندر ها میباشند که د رمسیولیت های مختلف بوده و عصر ادم خواران را یا راحتتر بگوییم عصرهجوم و تخریب و غارت به حیات را بهخاطر منافع شخصی خود س لوحه کارشان قرار داده اند .
     با تشکر

     • رمضان از جویبارپاسخ به این دیدگاه 2 0
      يکشنبه 29 تير 1393-17:26

      مهندس عزیز وقتی دو نماینده در مجلس پرده از زمین خواری خود بر می دارند خدا به داد ملت برسد

      • محمد از ساریپاسخ به این دیدگاه
       يکشنبه 29 تير 1393-17:24

       با تشکر از نگارنده ی متن راهکار شما بسیار جالب و اصولی می باشد.ایا فکر میکنید به فکر ان ها نمیرسد؟داخل یک کاسه همه با هم دوستانه اب می خورند.تا فساد اداری هست اوضاع همین است.

       • بخشدار مرکزی رامسرپاسخ به این دیدگاه 1 0
        يکشنبه 29 تير 1393-16:57

        سلام، از بیان واقعیات ممنونم، راهکارهای خوبی عنوان شد، نیاز به عزم ملی و مدیریت جهادیست، موارد ذیل جهت پیشنهاد: 1ـ از اشغال سطح در روستاها و شهرها به سمت ارتفاع سازی برویم. 2ـ بسیاری از روستاها قابلیت تجمیع دارند، بنابراین از توسعه ی آنها جلوگیری گردد. 3ـ نیروی انسانی و تجهیزات جهاد کشاورزی تآمین و قضات و نیروی انتظامی و ادارات مربوطه همکاری جدی داشته باشند. 4ـ صنایع کشت و صنعت و فرآوری نهاده های کشاورزی افزایش یابد.

        • يکشنبه 29 تير 1393-11:50

         جناب عفتي با توجه به سوابق موثرشان مستحق رياست سازمان را دارد. اميد واريم استاندار محترم بر سر اين گزينه متفكرانه تصميم مدبرانه بگيرن.

         • يکشنبه 29 تير 1393-11:19

          به نه نظر بنده همه مقصصیریم .نمایندگان مردم در مجلس به خاطر کسب ارای وعدم شفاهیت در مواضح خود /دستگاه قضایی بعلت عدم قاطیعت در برخورد با متخلفین ومتجاوزین ودولت به دلیل کوتاهی درانجام وظایف ذاتی خود وازهمه مهمتر رسانه های همگانی دراطلاع رسانی به انسانی /باتشکر از جناب مهندس عفتی

          • احمد ازساريپاسخ به این دیدگاه 2 0
           يکشنبه 29 تير 1393-8:56

           مسئولين بخش ، شهرستان و استان (فعلي وقبلي ) بايد بابت زمين خواران مجازات شوند چون به وظيفه خود خوب عمل نكردندونمي كنند بطوري كه مقام معظم رهبري مجبور به تذكردر اين مورد شدند

           • علیزاده از محمودآبادپاسخ به این دیدگاه 2 0
            يکشنبه 29 تير 1393-1:24

            با تشکر و سپاس از بذل توجه جنابعالی نسبت به این امور، شایان ذکر است که تا دولت پاکدستان و راستگویان محقق نگردد، انتظاری بیش از این نمی رود تا کشور در مسیر قانونی و حفظ حقوق بیت المال و مردم شریف ایران قرار گیرد و در اینجا باید نهادهای امنیتی، نظارتی، قضایی و متولی را مقصر دانست که این فساد و بی بندو باری و رابطه بازی به جای رعایت ضوابط در حوزه زمین همراه با سوء نظارت و مدیریت ، از این جاها نشات می گیرد.کاش و ای کاش انسان های پاکدست و دلسوز و آگاه و خدوم همچون جنابعالی بیشتر در راس امور قرار گیرند که فقط در این صورت می توان امیدوار بود. با تشکر و سپاس بیکران.

            • علی هاشمیپاسخ به این دیدگاه 2 0
             جمعه 27 تير 1393-19:18

             از نگاه منصفانه و جامع نویسنده نسبت به موضوع از جمله حمایت از قشر کشاورز ممنون هستم .ان شااله همه به فکر این موضوعات باشیم

             • سید حسین رحیمی ماهفروجکی پاسخ به این دیدگاه 2 0
              جمعه 27 تير 1393-18:56

              با سلام ، هر گاه می خواهید جامعه ای پویا و در حال رشد داشته باشید باید کشاورزی آن جامعه را پویا کنید، رونق دهید و حمایت کنید تا تولید کننده و حتی صادر کننده مواد اولیه باشید ((از رهنمودهای امام خمینی (ره) ))جناب آقای مهندس متاسفانه خواسته یا ناخواسته در حال مصرفی شدن یعنی دست جلوی بیگانه دراز کردن میرویم ؛اگر همین جوری پیش برود در آینده نزدیک فقط ویلا های بتنی و آهنی می ماند و مردم ما چیزی ندارند که بخورند، ببینند ، بپوشند و.. تا لذت ببرند چون تمام زمینهای که برای تولید برنج، پنبه ، مرکبات ، گندم ، و... پرورش ماهی ، دامپروری حتی جنگلهای بکر ما دچار دستبرد شده ومنابع اولیه ما در مخاطره هست یا بعضی های نمی دانند که باید بیشتر مطالعه و فکر کنند و اگر می دانند با روزمرگی شان بیشترین بی انصافی را در حق آیندگان در حال انجامند؛البته آقای مهندس این تغییر کاربریهارا می توان به
              دو دسته تقسیم کرد»آنهائی که آنقدر دارند که می خواهند محل نفریحی برای خود داشته باشند که با نظر شما موافقم باید نقاط خواسی برایشان در نظر گرفته شود که جمع شدن آنها در یک نقطه فواید زیادی مخصوصا از نظر اجتماعی دارد و آنهائی که به علت کم رونق شدن کشاورزی اقدام به تغیر کاربری و درست کردن کارگاهای خرد کم درآمد و پرخرج به علت نداشتن امتیازات برق آب ، گاز در حاشیه روستاها و شهرها و تقریبا در زمینهای با موقعیت تجاری صورت میپذیرد مثل تولید تیرچه و بلوک ، کارواش ، پخش ، مغازه های مختلف و ... که این بندهای خدا فقط میخواهند یه جوری زندگی روزمره خودرا پیش ببرند متاسفانه ماها زورمان بیشتر به این پائینی ها میرسد و آنهائی که اقدام به تخریب بهترین زمنهای کشاورزی میکنند به علت وصل بودن به افراد خاص کسی سراغشان نمیرود ،بلاخره باید با در نظر گرفتن رضای خداوند منان و پشتکار تا آنجائی که در توان میباشد و به اصطلاح تیغ مبرد جهت حفظ زمین مخصوصا با کاربری کشاورزی آن کوشش کرد((یک روز با یک سرمایه گذار بزرگ صحبت میکردم میگفت بالای 100 کارخانه تولیدی بزرگ در ایران و جهان میباشم خیلی چیزها را تولید میکم خیلی وقت حست به فکر تولید زمین میباشم اما امکان ندارد)با تشکر مهندس عزیز

              • مازندرانیپاسخ به این دیدگاه 1 0
               جمعه 27 تير 1393-18:3

               این درد دل جمعی از امت حزب اله ،جانبازان و یسیجیان و وفا داران به نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد.
               افرادی در منطقه بندپی شرقی جنگل انبوه را تخریب وبا داشتن چندین فقره پرونده تخلف که با احکام قاطع قلع و قمع از طرف دادگاه بندپی شرقی و دادگاه تجدید نظر استان گردیده متولیان جنگل و انفال مکان تخریب شده را بجای نهال کاری با اعمال نفوذ متخلف به پسر و عروسش واگذار میکنند.که با حمایت سربازان گمنام امام زمان و چهرهای وارسته و دلسوز مثل برادر مهندس عفتی این سرباز صدیق نظام و حجت اسلام جعفری دادستان محترم انقلاب و رئیس حفظ بیت المال استان مازندران و پاسدار ارزشی سپاه ، رئیس یگان حفاظت سازمان جنگلبانی مازندران ،ریاست دادگاه بندپی شرقی آقای محمدی بشدت با متخلفین و زمین خواران برخورد و از واگذاری جلوگیری نموده اند. متخلفینی که هکتار ها جنگل را تخریب و بعد از تخریب تغییر کاربری داده و آن را بفروش رسانیده اند و یکی از زمین خواران بزرگ منطقه به شمار میروند .مسئولین استان این درد و دل مردم منطقه را بشنوند و از سوء استفاده کنندگان به انفال و منابع طبیعی جلوگیری بعمل آورند.
               با تشکر :امت حزب اله و افراد دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی.

               • جمعه 27 تير 1393-14:58

                باسلام وضمن تشكر ازاصحاب رسانه به ويژه مازند نومه.وتشكر وقدرداني از مهندس عادل عفتي كارشناس خبره وباتجربه وفني بامقاله اي بسيار پر محتواوقابل تامل كه هميشه جزءبزرگترين دغدغه هاي ايشان در جلسات متعدد استاني وشهرستاني ميباشدعلتهاي اساسي تغيير كاربري را به وضوح توضيح دادند.مهمترين ان نبود حمايت مجموعه وزارت كشوري نبود هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي ومهمتر از همه برخوردهاي دو پهلوو نگاه منفعت طلبانه ميباشددر مورد راهكارحمايت دولت در بخش كشاورزي درشمال كشور مخصوصا غرب مازندران غير قابل انتظار است.وبا توجه به بحران اخير برف در غرب مازندران اكثر محصولات كشاورزي به الاخص مركبات از بين رفته ودولت هيچ حمايتي درقبال خريد محصولات برعهده نگرفتند.واين امر سبب فروش و تفكيك غير مجاز اراضي خواهد شد.براي حل مشكل بايد دراجراي طرحهاي مصوب مطالعات و برنامه ريزي دقيق انجام داد.مخصوصا غرب مازندران در پايان از مهندس عفتي كه هميشه وهمه جا با قاطعيت تمام وبدون احساسات حامي مردم وروستاييان زحمتكش ميباشد تشكر وارزوي سلامتي وموفقيت برايشان ارزو ميكنم

                • جمعه 27 تير 1393-14:31

                 سلام بر مرد خستگی ناپذیر...
                 تمام مطالب درست مهندس ولی وقتی که ...جهاد استان(سابق) به عنوان مجری قانون حفظ کاربری اراضی در زمین منابع ملی ویلا میسازه دیگه از عوام چه انتظاری میره...
                 بهر حال تخصیص قطعات و پلاکهای تجمیعی در مناطق خوش نشین و عامه پسند با تامین زیرساخت ها و دریافت عوارض به نفع منطقه بهترین راهکاره...درس پس میدیم استاد

                 • جمعه 27 تير 1393-14:2

                  وقتی گزارش سازمان بازرسی که خودش قاضی دارد باید تهران برود و تایید بشود و برگردد استان تا اجرا شود معلومه کار از کار می گذرد. این قاضی چه فرقی با دیگر قضات استان، شهرستان و بخش دارد که خودشان حکم می دهند؟

                  • جمعه 27 تير 1393-13:26

                   وقتی نقاط گردش گری از یارانه های دولتی مانند آب، برق و گاز استفاده می کنند ولی تاسیسات کشاورزی باید خودشان هزینه طول مسیر را تقبل کنند همین می شود.

                   • روستازادهپاسخ به این دیدگاه 1 0
                    جمعه 27 تير 1393-13:24

                    دم خروس را قبول کنیم یا قسم حضرت عباس را. وقتی به افراد دارای رانت، مجوز تغییر کاربری و واگذاری زمین مفت منابع طبیعی می دهند چگونه دیگران به منابع طبیعی تجاوز نکنند و تغییر کاربری نکنند. پس کو نظارت قضایی؟

                    • جمعه 27 تير 1393-13:19

                     منابع طبیعی گارد حفاظتی دارد؛ تدارک خودروهای ویژه امدادی جهادگران با لباس فرم به همراه نماینده دادستان می تواند کمک شایانی به حفظ اراضی توسط جهاد کشاورزی نماید.

                     • جمعه 27 تير 1393-13:17

                      مقاومت دیوان عدالت اداری در استقرار شعب دیوان در استان ها، شهرستان ها و بخش ها، و تصمیم گیری غیابی در تهران خلاف تقسیمات کشوری، بر ضعف مراقبت به دستگاه های اداری می افزاید.

                      • جمعه 27 تير 1393-13:14

                       الهی اموات شما آمرزیده شود؛ طرح؟ مگر طرح های ناحیه ای که برای استان به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نرسید؟ مانند طرح ناحیه (جامع‌) ناحيه نوشهرـ چالوس‌ مصوب 1379.11 و طرح ناحیه ساری مصوب 5/12/1387 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران‌

                       • سید حسن رضوی از فریدونکنارپاسخ به این دیدگاه 1 0
                        جمعه 27 تير 1393-12:0

                        با سلام زنده باد جرات این مهندس.نمونه بارز این ساخت سازهای غیر مجاز را درفریدونکنار زیاد مثال زد ( ...) که در شهرستان فرمانداری وجهاد کشاورزی و دادستانی برای این پرونده جریمه و مقاوم نمودن و حدود ۲۶ میلیارد تومان جریمه نمودن که انعکاس به استان شد .نامه ای از معاون عمرانی استاندار به فرمانداری جهت جلوگیری از انجام هر گونه عملیات کاری ارسال شد.فرماندار بلافاصله دستور وشخصا ورود نموده و جلوی کار را گرفتن وفردای ان روز به گفته مدیر کل دفترفنی استانداری که شخص معاون عمرانی ومدیر کل بازرسی استانداری تلفنی دستور دادند جلوی کار ساخت و ساز را نگیرید.اقای مهندس کجای کارید کدام حقوق بیت المال .کلیه مدارک موجود می باشد

                        • جمعه 27 تير 1393-11:58

                         آقایان اعضای محترم شورای حفظ حقوق بیت المال استان: ترفند مناسبی برای زمین خواری و تغییر کاربری وجود دارد که پرونده ای ناقص در دادگاه ها تشکیل می دهند و قاضی مربوطه به دلیل اطلاعات ناقص، قرار رد صادر می کند و می گویند دادگاه این کار را صحیح دانست. پس قضات باید تا حقیقت را کشف نکردند حکم صادر نکنند.

                         • حسین از جویبارپاسخ به این دیدگاه 1 0
                          جمعه 27 تير 1393-4:30

                          با تشکر از نقطه نظرات دقیق و کارشناسی شده ی شما . امیدواریم مسيولین با استفاده از این راهکار ها به مقابله با این پدیده شوم بپردازند .

                          • پنجشنبه 26 تير 1393-21:54

                           جناب آقای مهندس عفتی ایکاش مسولان تصمیم گیر و تصمیم ساز استان دره ای از تعصب و جسارت شمارا داشتنند نه اینکه به تشدید روند ساخت و ساز عیرمجاز و تخریب اراصی کشاورزی دامن بزنند....حیف مازندران با این مسولین که قدرش را نمیدانند و چند صباحی دیگر جز خاطره مازندران چیزب جا نمی ماند

                           • حسین...چمستانپاسخ به این دیدگاه 2 0
                            پنجشنبه 26 تير 1393-21:33

                            باسلام و تشکر از مازند نومه از انتشار این مطلب باید بگویم جانا سخن از زبان ما میگویی . کیست که نداند که یکی از جاذبه های گردشگری این مرزوبوم شالیزارهای سرسبز است که با ساخت و ساز های غیر اصولی در حال تخریب است جای آنکه با مطالعه وواقع بینی برای گردشگری در استان مسولین تصمیم جدی بگیرند مشاورین املاک در جهت سود جویی بیشتر تصمیم میگیرند دیگر وقت آن رسیده تا مسولین با حمایت از حرکتهای آغاز شده از سوی دلسوازنی نظیر مهندس عفتی استان را از معضل بوجود آمده که از قبل بوده واگر جلوی آن گرفته نشود ادامه میابد نجات دهند و به سوی استانی دارای زیر ساختهای گردشگرگری با حفظ اراضی منابع طبیعی و کشاورزی برویم . انشا الله

                            • پنجشنبه 26 تير 1393-13:29

                             جناب مهندس عفتی ما حمایتت می کنیم

                             • پنجشنبه 26 تير 1393-11:16

                              سلام از مازند نومه برای این حرکتهای اطلاع رسانی خیلی ممنون اینجانب جناب مهندس را از نزدیک می شناسم واز همکاران ایشان در استان هستم . شخصیتی که به حق باید گفت بنیانگذار این جنبش در استان مازندران است و در این راه صدمات و فشارهای زیادی بر ایشان وارده شده .با تمام توانمندی که دارد متاسفانه مدیریت اجرایی استان قدر این گوهر گرانبها را نمی دانند .به خاطر صراحت و صداقت در گفتار و رفتار !!!!!!!


                              ©2013 APG.ir