تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 8 فروردين 1384-0:0

در بابلسر "جوجه ها "، " کباب"شدند !

در اثر آتش سوزي يک واحد مرغ داري در شهرستان بابلسر ديروز 6 هزار قطعه جوجه کباب شدند.


ماموران انتظامي شهرستان بابلسر در استان مازندران ديروز با اطلاع از يک فقره آتش سوزي درروستاي « روشندان» اين شهرستان به محل حادثه مراجعه کردند. اين حريق كه به علل نامعلومي دراين مرغ داري ايجاد شده بود سرانجام پس ازگذشت ساعاتي با كمك امدادگران آتش نشاني مهارشد. صاحب مرغ داري « اکبر محمد پور» به ماموران گفت: تعداد 6 هزار قطعه جوجه 43 روزه در انبار من بود که تمامي آنها تلف شدند.


    ©2013 APG.ir