تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 9 فروردين 1384-0:0

سال گذشته بيش از 75 ميليون تومان خسارت به مازندران وارد آمد

زلزله ،رانش زمین، سیل، آتش سوزی جنگل، سرما زدگی، ریزش کوه،توفان، بهمن وبرف سنگین مهم ترين حوادث روي داده در مازندران است.


در سال ۸۳ تا تاریخ ۱۰/۱۲/۸۳ در اثر رخداد ۸۵ مورد حادثه غیر مترقبه در استان مازندران مبلغ ۷۵۲۴۹۳ میلیون ریال به بخش های مختلف اماکن مسکونی و تجاری ،ﺗﺄسیسات زیر بنايی ، اماکن دولتی ، عمومی ، بخش کشاورزی و دامی خسارت وارد شد. ازجمله حوادث رخداده می توان به زلزله ،رانش زمین، سیل، آتش سوزی جنگل، سرما زدگی، ریزش کوه،توفان، بهمن وبرف سنگین اشاره كرد. گفتني است بیشترین خسارت های وارده مربوط به زلزله، رانش زمین، سیل و برف سنگین است.هم چنين بیشترین تلفات ناشی از زلزله و ریزش سنگ ۵۳ نفر می باشد.


    ©2013 APG.ir