تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 14 فروردين 1384-0:0

تاکيد معاون‌ صداي‌ سازمان‌ صداوسيما بر گسترش‌ شبکه‌هاي‌ محلي‌

معاون‌ صداي‌ سازمان‌ صدا و سيما گسترش‌ شبکه‌هاي‌ محلي‌ رابراي‌ تقويت‌ فرهنگ‌ بومي‌ ضروري‌ دانست‌‌.‌


دكتر خجسته‌ درجمع مديران‌ وکارکنان‌ صدا و سيماي‌ مازندران‌ با اشاره‌ به‌ تاثيرگذاري‌ شبکه‌هاي‌ محلي‌ در افکار عمومي‌ گفت‌‌:‌ شبکه‌هاي‌ محلي‌ به‌ علت‌ شناختي‌ که‌ بر فرهنگ‌ بومي‌ هرمنطقه‌ دارند در حفظ و احياي‌ فرهنگهاي‌ محلي‌ نقش‌ مهمي‌ دارند‌. وي‌ با تشريح‌ کارکرد رسانه‌ها در رفع نيازها و مشکلات‌ مردم‌ افزود‌:‌هرچه‌ رسانه‌بيشتر بتواند نيازهاي‌ مردم‌ را رفع کند مخاطب‌ بيشتري‌ جذب‌ مي‌ کند‌. معاون‌ صداي‌ سازمان‌ صدا و سيما از مديران‌ و کارکنان‌ صداي‌ استان‌ خواست ، باتهيه‌ برنامه‌هاي‌ مناسب ‌در راستاي‌ تامين‌ نيازهاي‌ مردم‌ گام‌ بردارند‌. ‌ مدير کل‌ صدا و سيماي‌ مرکز مازندران‌ نيز در اين‌ جلسه‌ بااشاره‌ به‌اينکه‌ ‌50‌ درصد مردم‌ استان‌ مازندران‌ از مخاطبان‌ برنامه‌هاي‌ راديويي‌اين‌ مرکزهستند گفت‌‌: ‌راديو به‌عنوان‌ رسانه‌ قابل‌ دسترس‌ در همه‌ جا بابرنامه‌هاي‌ مناسب‌ مي‌ تواند در تقويت‌ فرهنگ‌ بومي‌ موثر باشد. (واحدمركزي خبر - ساري)


    ©2013 APG.ir