تعداد بازدید: 3094

توصیه به دیگران 0

پنجشنبه 20 شهريور 1393-7:54

تخلف در اجت/ برق رسانی ممنوع!

با توجه به گزارش تخلفات صورت گرفته در روستای اجت سوادکوه، بر اساس گزارش منابع طبیعی استان-ساری، مقرر گردید دستگاه های خدمت رسان و بخصوص برق از ارائه خدمات خودداری کنند.


مازندنومه، سرویس محیط زیست و گردشگری: در راستای پیگیری مشکلات مربوط به روستای اجت سوادکوه و پرداخت رسانه ها به این موضوع، کارگروه ویژه پیشگیری از تفکیک، تغییرکاربری اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز در خارج از محدوده روستا و حریم شهرها در راستای اجرای قوانین و آیین نامه های اجرایی مرتبط طی جلسه مورخ93/6/15 مفادی را مصوب کرده است که بند 14،15 و 16 آن در خصوص روستای اجت است.

بر اساس این گزارش در بند 14 آمده است: با عنایت به گزارش ارائه شده توسط منابع طبیعی استان-ساری در خصوص روستای اجت سوادکوه، مقرر گردید گزارش جامعی توسط اداره کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در خصوص روند تخصیص کد روستایی تهیه و به معاون محترم عمرانی و کارگروه ارائه شود.

در بند 15 این صورتجلسه هم تاکید شده است: با توجه به گزارش تخلفات صورت گرفته در روستای اجت بر اساس گزارش منابع طبیعی استان-ساری ، مقرر گردید دستگاه های خدمت رسان و بخصوص برق از ارائه خدمات خودداری کنند.

و در بند 16 هم مصوب شده است اداره کل منابع طبیعی استان-ساری گزارش کاملی از آخرین وضعیت روستای اجت و تخلفات صورت گرفته تهیه و به کارگروه ارائه نماید.

همچنین در بند 9 این صورتجلسه مصوب شده است که با توجه به موارد مطروحه در برخی از سایت های استانی و مطالب مطروحه در خصوص دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی در استان، مدیران کل ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استان(ساری و نوشهر)گزارش کاملی در این خصوص تهیه و به معاونت محترم عمرانی و کارگروه ارائه نماید.

گفتنی است ایجاد روستایی جعلی در منطقه ورسک و قطع درختان جنگلی، موضوعی است که در ماه های گذشته بارها در رسانه های مختلف منعکس شده و مازندنومه هم در چند گزارش و گفت و گو این موضوعات را بررسی کرده است.

*مطالب مرتبط:

ایجاد روستایی جعلی به نام «اجت» در ورسک

عامل بدبختي مردم نباشيم

هادی حسینی: یک شب را هم در ویلای اجت نبودم!

 


  • شنبه 22 شهريور 1393-15:31

    ...به نظر بنده شما دنبال چیز دیگری میگردید نه اجت سوادکوه...


    ©2013 APG.ir