تعداد بازدید: 2081

توصیه به دیگران 0

دوشنبه 31 شهريور 1393-11:26

تشنه، بيخ گوش دريا/مردم "پروريج" وبا مي نوشند‌‌!

مردم محروم ترين روستاي مركز استان مازندران تنها چند قدم با وبا فاصله دارند و در حال سر و كله زدن با سرطان هستند. گويا هيچ مسئولي به فكر آنها نيست. اما تنها مي توان از استاندار و نماينده ساري انتظار داشت تا ديرتر نشده، نيم نگاهي هم به اهالي اين روستا بيندازند.


 مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، سـارا علايـي: پـارادوكس جالبي است؛‌ روستايي در منطقه خوش آب و هوا و پرباران مازندران (ساري) اما بي‌نصيب از آب آشاميدني. غم انگيز است؛‌ داستان اهالي روستاي پروريج آباد كه در اين دوره و زمانه و با وجود اين همه پيشرفت و اختصاص بودجه اما هنوز براي تامين آب مورد نيازشان بايد مسافتي طولاني را تا رودخانه يا چاه طي كنند.

اين در حالي است كه اين روستا بـالا دسـت سد شهيد رجايي واقع شده؛‌ سدي كه با گذشت 20 سال از افتتاح آن هنوز اهالي روستا منتظر وعده‌هايي هستند كه روزي مسئولان قول آن را به آنان دادند در حالي كه امروز در ناكجا آباد ذهن مسئولان خاك مي‌خورند.

اين وعده‌هاي پوچ و بي‌سرانجام در حالي است كه بخشي از زمين‌هايي كه در زمان ساخت سـد از مـردم خـريداري شده بودند‌، طي اين سال‌ها به دليـل خشكسـالـي‌هـاي پياپي تبديل به محل رويش علف‌هاي هرز شده است.

از سوي ديگر اهالي اين روستا و روستـاهـاي مجـاور اذعـان كـرده‌اند، 60 سال است كه خشكسالي مشابه امسال را تجربه نكرده‌اند. از سوي ديگر به گفته دهيار از آنجا كه اين روستا به علت كمبود شديد آب با افول توليدات كشاورزي مواجه است و نيز هيچگونه ساخت و سازي در آن صورت نمي‌گيرد، لذا منبع درآمدي روستا بسيار اندك و محدود به كمك‌هاي مـالـي دولـت بـوده كـه ايـن ميزان درآمد نيز به جاي اختصاص دادن به خريد تملك دارايي‌هاي خانواده هايي كـه املاك آنـان در مسيـر تعـريـض قـرار دارد صـرف هزينه‌هاي انتقال آب با تانكر به روستا مي‌شود.

مشكل اصلي مردم اين روستا نبود آب به ويژه آب شرب است؛‌ چنانچه در گوشه و كنار روستا صبح تا شب مردم با ظروف پلاستيكي مسيرهاي طولاني را براي تامين آب طي مي‌كنند؛ در حالي كه اين روستا در طول هفته 600 نفر و در روزهاي پاياني 2500 نفر جمعيت دارد، از آب شفاف و زلال جاري در لوله‌كشي خبري نيست و از نعمت آب آشاميدني محروم است.‌‌

دهيار روستاي پروريج پيرامون مشكل كمبود آب شرب روستا مي‌گويد: " طي چند سال اخير به علت خشك شدن برخي از چشمه‌ها و چاه‌هاي اين روستا، مردم با كمبود شديد آب مواجه هستند لذا، سازمان آب و فاضلاب روستايي مركز مازندران در حال حاضر اقدام به انتقال آب با تانكر به روستا مي‌كند با اين وجود مجموع آب‌هاي انتقالي پاسخگوي نياز روستاييان نيست.‌‌‌"‌‌ ‌چرا كه به گفته اهالي روستا آب تانكر فقط يك ساعت در روز به داخل سيستم لوله‌كشي فرسوده روستا هدايت مي‌شود.‌‌

اين گفته ها در حالي است كه مردم روستا براي تامين آب خود مجبور به استفاده از آب رودخانه هستند؛ رودخانه‌اي كه سرطان و وبا  در آن موج مي‌زند‌!‌ داستان از آنجا آغاز مي‌شود كه محصولاتي مثل چـوب و كـاغـذ مازندران، جنگل‌هاي حريم روستا را استثمار كرده و هر روز چند ده اصله درخت نابود مي‌شود چنانچه در بعضي مناطق فاصله درختان جنگلي بيش از 100 متر هم مي‌رسد!

اين برداشت‌هاي بي‌رويه از جنگل علاوه بر اينكه هواي منطقه را گرم كرده، چشمه هاي آب را نيز خشكانده است.‌‌ دردناك‌تر آنكه همان اندك آب باقي مانده در چشمه هم به دليل فعاليت‌هاي چوب و كاغذ مازندران به شدت آلوده شده است.‌‌

چشمه انگل دارد چون حيات وحش هم سهم خود را از اين آب مي خـواهـد. چشمـه خـطر شيوع بيماري‌هاي پوستي و گوارشي و وبا دارد، چرا كه آب آن آلوده به سموم دفع آفات كشاورزي و كودهاي شيميايي است و در نهايت اينكه هر دو سال يكبار‌ يك نفر به خاطر ابتلا به سرطان در اين روستا مي ميرد‌‌!‌ اين در حالي كه چند هفته پيش 7 نفر از ساكنان روستاي پروريج آباد به دليل نوشيدن آب رودخانه مسموم شدند.

رئيس شوراي روستاي پروريج آباد بـا بيـان اينكـه در حال حاضر افراد بيمار نشانه هاي مسموميت را دارند، خاطرنشان كرد: علائم و نشانه هاي آن شـبيه بيماري واگيرداري مانند وبا است.

‌ رئيس شوراي پروريج آباد مي‌گويد: برخورداري از منابع طبيعي روستا‌، حق مردم بوده اما متاسفانه با احداث ديـوار به وسيله كارخانه صنايع و چوب مازندران در اطـراف روستا و تخريب جنگل و اكوسيستم طبيعي منطقه هرگونه فرصت شغلي از جمله دامپروري از بين رفته و حتي جاده‌هاي آسفالته روستا نيز به علت تردد ماشين‌هاي سنگين وابسته به اين كارخانه تخريب شده است. حال چگونه مي‌توان از اقتصاد روستايي سخن گفت در حالي كه مشاغل طبيعي در روستا تعطيل و اكوسيستم طبيعي نابود شده است.‌م

احمدرضا رنجبر‌، رئيس شوراي پروريج آباد پيرامون مشكل آب  شرب اين روستا مي گويد: متاسفانه پس از قريب به 6 سال پيگيري حفر چاه و هزينه اي بالغ بر 100 ميليون تومان هنوز اين مشكل رفع نشده است. از آنجايي كه اخيرا دولت اين پروژه‌ را در ليست طرح‌هاي ناتمام قرار داده است و با پيگيـري‌هـايي كه شوراي روستا و دهيار انجام داده‌، متـاسفـانـه بـا سد بزرگي به نام تامين اعتبار برخورد نموده‌ايم و اين پروژه همچنان در راهروهاي ادارات ذيربط سرگردان مانده است‌‌.‌

رنجبر بيان مي‌كند كه از سال 86 با ايجاد مشكل در آب شرب منطقه، وزارت نيرو تصميم گرفت تا با حفر يك چاه عميق 90 متري در حاشيه تجن و استفاده از پمپاژ آب، نيازهاي آبي روستا را تامين كند. اما به‌رغم پيش‌قدم شدن مردم روستا و اختصاص رايگان زمين و مسير دسترسي به آن، چاه حفـر شـد امـا هنـوز پمـپ مـورد نيـاز روي آن نصـب نشده‌است.

يحيي اكبري رئيس سابق شوراي ده هم مي‌گويد كه ايجاد پمپاژ براي چاه آب حفر شده امسال بين 500 تا يك ميليارد تومان بودجه نياز دارد. در حالي كه اگر همان روزهاي ابتدايي حفر چاه اين پمپ روي چـاه نـصـب مـي‌شـد بـا هـزيـنـه‌هـاي بـسـيـار كم مي‌توانستند آب را به روستا برسانند.

او مي‌گويد كه بيش از سه هزار روستا در حاشيه رودخانه تجن قرار دارند كه فاضلاب خام خود را در رودخانه رها مي‌كنند و اين آب آلـوده به صورت خام براي رفع نيازهاي مردم روستا استفاده مي‌شود.

وي با انتقاد از عدم توجه مسئولان نسبت به مشكل آب شرب اين روستا، تصريح مي كند: در سال 1386 رئيس جمهور وقت طي نامه كتبي به استـاندار وقت دستور رسيدگي سريع به مشكل آب شرب روستاي پروريج آباد را داد ولي تاكنون هيچ اقدامي براي برطرف كردن مشكل انجام نشد.

رئيس شوراي روستاي پروريج آباد همچنين با بيان اينكه مشكل آب شرب منطقه و بيماري را به اطلاع مسئولان رسانديم، ابراز مي كند: قرار بود آبفاي روستايي استان آب مورد نياز مردم را به روستا بياورد ولي تاكنون هيچ اقدامي  صورت نگرفته است.

وي مي افزايد: در بخش سلامت و بهداشت مردم بابت نداشتن آب كافي حتي از حمام عمومي استفاده نموده كه آب آن نيز از آب‌هاي سطحي جنگلي و غير سالم تامين مي‌شود كه متاسفانه اين حمام نيز مشكلات بهداشتي زيادي دارد و در حال تخـريـب اسـت.

نـداشتـن بـودجـه‌ كـافـي بـراي تامين مشكلات  اين روستا موجب شده است كه روستاي پـروريج آبـاد يكـي از محروم ترين روستاهاي بخش كلـيجان رستاق باشد.‌ و حالا كه مردم محروم ترين روستاي مركز استان مازندران تنها چند قدم با وبا فاصله دارند و در حال سر و كله زدن با سرطان هستند گويا هيچ مسئولي به فكر آنها نيست اما تنها مي توان از استاندار و نماينده ساري انتظار داشت تا ديرتر نشده، نيم نگاهي هم به اهالي اين روستا بيندازند.

* این مطلب در روزنامه آفتاب یزد منتشر شد که برای بازنشر در اختیار ما نیز قرار گرفت.


 


 • پنجشنبه 3 مهر 1393-12:23

  فرض کنید آب آشامیدنی فراهم شد ،کو کار و کاسبی و منبع درآمد؟ کو بهداشت و سرگرمی ؟کو آموزش ؟جوانان که همه پی صنار درآمد راهی شهرها شده اند مسن تر ها همی یا پشت سرشان راهی شوند یا دندان روی جگر بگذارند و تحمل کنند !!!!مثل بسیاری از روستاهای نزدیک به همین پرویج آباد که زیرساخت های رفاهی در حداقل ممکن فراهم است ولی چون زیرساخت اقتصادی فراهم نیست اغلب روستاهایشان را رها کردند و رفتند .

  • پنجشنبه 3 مهر 1393-0:10

   با درود! در ثروتمندترین کشور دنیا! روستائیان عزیز و زحمتکش و بدبخت، که به ما و کودکانمان سلامتی و جان می دهند! خودشان از آب آشامیدنی سالم برای خود و کودکانشان محروم هستند!!!

   • کم سواد روستاییپاسخ به این دیدگاه 2 0
    چهارشنبه 2 مهر 1393-16:31

    با درود. ثروتمندترین کشور دنیا که انرژی اتمی و هواپیما و خودرو و موشک و اسلحه و ...و ماشین آلات تولید می کند و ساتلایت به فضا می فرستد! روستائیان بدبخت زحمتکش، که به ما و کودکانمان جان می دهند! از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند!!! خدایا شما کاری کنید! مسئولان ما که با حقوقهای میلیونیشان و با داشتن قصرها در مقایسه با روستائیان و نوشیدن آب سالم و تغذیه سالم برای خود و خانوادشان، کاری برای این مستضعفان روستایی و کوخ نشینان نمی کنند!!! پیروز باشید خبرنگاران مازندنومه، امیدوارم که عمر 100 ساله کنید.

    • چهارشنبه 2 مهر 1393-11:36

     استاندار خونده مطلبو ؟؟
     گمونم نه
     صدا به صدا نميرسه

     • سه شنبه 1 مهر 1393-21:58

      آب رساني به تشنه

      خيلي ثواب دارد. حتي آب رساني به حاجي‌ها. يه مقامي بوده: (أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاج)توبه(19)دو شب به عيد قربان را مي‌گويند روز ترويه يعني روز آب رساني يعني آب مي‌برند مني و عرفات آب رساني به تشنه، درخت آب دادنِ. حديث داريم, كسي درخت تشنه‌اي را آب بدهد انگار يه مؤمني را آب داده. كشاورزي و آبياري خيلي ارزش دارد.

      • سه شنبه 1 مهر 1393-21:56

       http://sari.ir/component/content/article?id=1130

       وعده فرماندار محقق میشود؟؟؟


       با پی گیری فرماندار
       200 میلیون تومان اعتبار برای آب شرب روستا (یرویچ آباد) اختصاص یافت

       • سه شنبه 1 مهر 1393-21:47

        خداحفظ کنه جناب طاهایی سرپرست سالهای اول انقلاب رو که اولین مدیر بعدانقلاب بود که به این روستا اومده بود. با دعوت بزرگمردی بنام حاج کاظم/ همون لوله کشی موند تا این سالها که رنج وعذاب با باز شدن صنایع چوب وکاغذ به جنگلهای اطراف همانا وخشک شدن آب چشمه ها همان

        • سه شنبه 1 مهر 1393-21:36

         ماشاالله به همت دهیار وشورای اسلامی روستا / تقدیر از سایت مازندنومه بعلت پوشش خبری . استاندار یا معاونینش برن این روستا رو نجان بدهند! شین آباد شده پروریج // مصطفوی

         • فعال رسانه ايپاسخ به این دیدگاه 8 0
          سه شنبه 1 مهر 1393-10:50

          آدرس زير خبرهاي مربوط به آب پروريج آباد هست كه رسانه اي شده اما تاكنون اقدام مفيدي صورت نگرفته است؟؟

          http://old.mehrnews.com/fa/NewsTextOnlyVersion.aspx?NewsID=1387893


          جوابيه آب وفاضلاب روستايي :
          http://www.shomalefarda.com/home/365-vijeh/15443-q-q-


          http://www.iscanews.ir/news/75979/%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
          http://www.tasnimnews.com/home/single/494468?ref=khabarpu


          http://www.sadranews.ir/index.php/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/26407-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.html

          ممنون ميشم درج نماييد تا روابط عمومي فرمانداري و دانشگاه علوم پزشكي و آب وفاضلاب روستايي جوابيه اي بدهند

          • روزنامه نگارپاسخ به این دیدگاه 4 0
           سه شنبه 1 مهر 1393-21:42

           مشخصه افراد به دنبال احقاق حق وحقوق اولیه خود هستند با برنامه دارند پیش میرن!!!!!! ایسکانیوز +فارس+تسنیم+بلاغ+آفتاب یزد که جزء چهار روزنامه برتر اصلاح طلبان کشوری هست به مثل آرمان ، اعتماد وشرق و حالا مازند نومه که سرگل سایتهای استان هست. استاندار گرامی مرد عمل و پیگیری مطالبات مردمی آن هم در دور افتاده ترین جاها. ازاین دولت بر نیاید دیگر امیدی ندارند اونها

          • اكبرنژادپاسخ به این دیدگاه 6 0
           سه شنبه 1 مهر 1393-10:36

           چندين خبر در خبرگزاريهاي كشوري و مازندراني به درج رسيد ولي دريغا از مساعدت وفقط سياسي كاري ومانور دهي ...!!!

           • سه شنبه 1 مهر 1393-10:33

            از مديريت سايت خبري مازند نومه متشكريم. جمعي از جوانان مهاجر در ساري

            • سه شنبه 1 مهر 1393-10:29

             بودجه حوادث كه داريد بدهيد وتمومش كنيد

             • سه شنبه 1 مهر 1393-10:28

              سلام بر اهالي پرويج اباد ؛
              از اين استاندار پرتلاش بر ميآيد كه با حضور خود به رفع مشكل بپردازد.جناب دكتر ربيع فلاح علي مددي

              • سه شنبه 1 مهر 1393-10:26

               روستاي پـروريج آبـاد يكـي از محروم ترين روستاهاي بخش كلـيجان رستاق باشد.‌ و حالا كه مردم محروم ترين روستاي مركز استان مازندران تنها چند قدم با وبا فاصله دارند و در حال سر و كله زدن با سرطان هستند ...
               العجب

               • سه شنبه 1 مهر 1393-10:26

                آب براي طهارت ندارند اينن مردم آقاي فرماندار لطف بفرما قول مساعد براي پرداخت 200 ميليون رادادي تسريع در كار شود وپروژه انتقال آل از پايين دسن به درون روستا را فراموش ننمايي

                • سه شنبه 1 مهر 1393-10:23

                 وعده‌هاي پوچ و بي‌سرانجام !
                 اين رو خوب اومدي خانم علايي / دست مريزاد


                 ©2013 APG.ir