تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 29 فروردين 1384-0:0

12نامزد بابلسري!

معاون سياسى و امنيتى استاندار مازندران از نام‌نويسى دوازده نفر براى انتخابات ميان دوره‌اى مجلس شوراى اسلامى در حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار خبر داد.


محمدرضا صالحى ديروز ابراز اميدوارى كرد از ميان افراد ثبت نام شده واجدان شرايط تأييد صلاحيت شوند و مردم از ميان آنها انتخاب اصلح را انجام دهند. گفتنى است، نتيجه انتخابات مجلس شوراى اسلامى در حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار با بررسى كارشناسان شوراى نگهبان تغيير يافت كه به برخى تبعات اجتماعى انجاميد و استعفاى فرد پيروز از نمايندگى سبب شد انتخابات به مرحله ميان دوره‌اى كشيده شود


    ©2013 APG.ir