تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 4 ارديبهشت 1384-0:0

جلوگيري محيط زيست از تخليه زباله در حاشيه بهشهر

اداره محيط زيست بهشهر از تخليه زباله توسط شهرداري در حاشيه مدخل ورودي شرق بهشهر ممانعت نمود.


در پي جلوگيري ماموران محيط زيست از تخليه زباله در محل فعلي چندين كاميونت اتومبيل حامل زباله در ابتداي ورودي محل تخليه تجمع نمودند. شاهكو محله اين رئيس اداره محيط زيست بهشهر،اين اقدام را در راستاي وظيفه اين ارگان و حفاظت از طبيعت و سلامت محيط زيست اعلام و اظهار داشت با توجه به تعيين مكان ديگري براي دفن زباله و با توجه به اينكه محل فعلي در جوار منازل مسكوني قرار گرفته و عليرغم اينكه چندين نوبت به شهرداري اعلام نموديم متاسفانه زباله در همين محل تخليه كه تصميم به ممانعت وجلوگيري از اين عمل صورت گرفته است اضافه ميگردد سال گذشته در اثر برخورد مردمي با ماموران حمل زباله يك تن از شهروندان بشدت مصدوم شده بود.


    ©2013 APG.ir