تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 4 ارديبهشت 1384-0:0

رانش جاده هاي نور: 50 درصد!

مدير اداره راه روستايي شهرستان نور گفت : بيش از 50 درصد جاده هاي جنگلي و كوهپايه اي اين شهرستان در معرض رانش قرار دارند .


از مجموع 450 كيلومتر راه هاي موجود نور 250 كيلومتر آنرا راه هاي روستايي تشكيل مي دهد. كريم احمدي مدير اداره راه روستايي نور افزود : سالانه فقط براي ترميم راه هاي تخريب شده اين منطقه بر اثر رانش پنج ميليارد ريال نياز است . وي اظهار داشت : براي جلوگيري از تخريب جاده ها بر اثر رانش زمين و ديوارسازي و زه كشي , چندين ميليارد ريال اعتبار نياز است وي به مقدار اعتبار مورد نياز اشاره كرد. احمدي اظهار داشت : سالانه ده ها رانش در مسيرهاي كوهپايه اي و جنگلي در مناطق گلندرود ـ لاويج و بلده روي مي دهد كه توجه و حمايت مسئولين امر را مي طلبد. رئيس اداره راه روستايي نور مقدار اعتبار مصوب بخش نگهداري راه روستايي اين شهرستان در سال گذشته را يك ميليارد و 300 ميليون ريال اعلام كرد و افزود : متاسفانه همه اين مقدار اعتبار تخصيصي جذب نمي شود به گفته شماري از اهالي , بخش زيادي از جاده هاي مناطق گلندرود و بلده اين شهرستان به علت رانش زمين تخريب شده و هنوز ترميم نشده است . (jomhourieslami)


    ©2013 APG.ir