تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 4 ارديبهشت 1384-0:0

دعوت بي دعوت!

بسيج دانشجويي دانشگاه مازندران دعوت خود از دكتر ولايتي براي سخنراني و پرسش و پاسخ را پس گرفت.


زارعي دبير مجمع فعالان سياسي بسيج دانشگاه مازندران گفته است در پي ضيافت شام مفصل و سراسر ريخت و پاش آقاي ولايتي در هتل دارش بابلسر كه تاسف برانگيز بود اين تشكل دعوت از ايشان را براي حضور در دانشگاه مازندران پس گرفت.


    ©2013 APG.ir