تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 5 ارديبهشت 1384-0:0

دستگيري جاعلان گواهينامه رانندگي درقائم شهر

اين باند كه با شگردهاي گوناگون و با استفاده از رايانه و چاپگر اقدام به صدور گواهينامه پايه يكم و دوم مي كردند شناسايي و دستگيرشدند.منوچهر ناصحي دادستان انقلاب و عمومي قائم شهر  گفت: اين جاعلان به قصد سودجويي، ضمن شناسايي افراد بدون گواهينامه و اخذ 2تا3 ميليون ريال وجه نقد براي آن ها گواهينامه رانندگي صادر مي كردند.
ناصحي تصريح كرد تاكنون 20 نفر ازجاعلين و استفاده كنندگان گواهينامه جعلي شناسايي، دستگير و با قرار قانوني روانه زندان شدند.(kayhannews)    ©2013 APG.ir