تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 5 ارديبهشت 1384-0:0

تشكيل انجمن صنفى كارگرى استانى روزنامه نگاران در مازندران

براى نخستين بار در كشور، انجمن صنفى كارگرى استانى روزنامه نگاران در استان مازندران به صورت مستقل آغاز به كار كرد. «على اعظم اصغرى قاجارى» رئيس اين انجمن گفت: هدف از تأسيس اين انجمن، حفظ حقوق و منافع قانونى و بهبود وضع اقتصادى نويسندگان، خبرنگاران، عكاسان، گرافيستها، طراحان ، كاريكاتوريستها، مترجمان و ويراستاران مطبوعات مازندران در بخش كارگرى است . وى افزود: مركز اصلى اين انجمن در سارى و حوزه فعاليت آن سراسر مازندران است . وى تصريح كرد: عضويت در اين انجمن اختيارى است و تنها افرادى كه در زمينه هاى مذكور فعاليت دارند مى توانند عضو شوند.


    ©2013 APG.ir