تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 2

چهارشنبه 7 ارديبهشت 1384-0:0

دانشجویان دختر دانشگاه تهران در راه مازندران

دانشجویان دختر دانشگاه تهران با جلوه های هنری زنان روستایی آشنا می شوند


دانشجویان دختر دانشگاه تهران در برنامه ای فرهنگی و آموزشی تحت عنوان "مشارکت اجتماعی زنان روستایی" به مدت سه روز ( هفتم تا نهم اردیبهشت ماه) به استان مازندران سفر می کنند.

 آشنایی با روش های ارزیابی مشارکتی روستایی، آشنایی با جلوه های هنری زنان روستایی، بازدید از روستاهای فیروز جاه و تروکلابالا، آشنایی با فعالیت های روزمره زنان روستایی، اجرای تکنیک های ارزیابی مشارکتی روستایی، بازدید از روستای خراسان محله و دیدار با زن کشاورز نمونه کشوری و ... بخش های مختلف این سفر فرهنگی و آموزشی می باشد.

کارگاه آشنایی با مشارکت اجتماعی زنان روستایی توسط اداره کل امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران و سازمان ملی جوانان برگزار می شود. (mehrnews)    ©2013 APG.ir