تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

جمعه 9 ارديبهشت 1384-0:0

"ازباران"ي هاي نمونه!

شوراي روستاي ازباران مازندران به عنوان شوراي نمونه معرفي شد.


موسي نيكزاد رييس اين شوراي روستايي، ديروز جايزه و لوح تقدير خود را از رييس جمهورخاتمي دريافت کرد.


    ©2013 APG.ir