تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

جمعه 9 ارديبهشت 1384-0:0

مسوول اتحاديه كارگران قراردادي مازندران:ترس ازاخراج،مانع حضور كارگران در اتحاديه است

در مازندران بيشتر كارگران قراردادي داراي مشكل شغلي، قائمشهري هستند كه اين به دليل ركود اقتصادي در كارخانه‌هاي نساجي اين شهرستان است.


مسوول اتحاديه كارگران قراردادي مازندران گفت: نبود امنيت شغلي و نياز معيشتي كارگران موجب حضور نيافتن كارگران قراردادي و پيماني كارخانه‌ها و كارگاهها استان در اين اتحاديه شده است.

"علي‌اصغر جهانيان" امروز همچنين  گفت: دراين اتحاديه، كارگران ضمن آموزش قوانين به شكل رايگان، باحقوق قانوني يك كارگر آشنا مي‌شوند.

وي با اشاره به بروز برخي اختلافات بين كارگران وكارفرمايان اظهارداشت:
در صورت ضايع شدن حق كارگراز سوي كارفرما،اين مساله در هيات تشخيص كار، بررسي و كارگران از حقوق قانوني خود دفاع مي‌كنند كه اين خوشايند برخي از كارفرماها نيست.

وي آگاهي نداشتن كارگران را از قوانين وحقوق خود مهمترين مشكل دانست وگفت: برخي كارفرمايان از اين مساله سوء‌استفاده كرده و با قراردادهاي موقت كار و سفيد امضا، هر ظلمي را بر كارگر روا مي‌دارند.

"جهانيان" ادامه داد:كارگران قراردادي به دليل شكننده بودن امنيت شغلي، سعي مي‌كنند تا خواست كارفرما را در اولويت قرار دهند و از اين رو در اتحاديه حضور نيافته و ارتباط لازم را برقرار نمي‌كنند.

وي كه مشاور حقوقي كانون شوراي عالي كار استان نيز هست،اعضاي هيات تشخيص را نماينده كارگر، كارفرما و دولت برشمرد و گفت:اين هيات در اداره كار استان مستقر است و متاسفانه بيشتر پرونده‌هايي كه به اين هيات ارجاع مي‌شود مربوط به كارگران قراردادي و موقت كار است.

وي از كارگران خواست تا با حضور پر رنگ در اتحاديه و برگزاري مجمع‌عمومي كه درآن اعضاي اصلي اتحاديه تعيين مي‌شوند، گامي موثر در جهت حل مشكل خود بردارند.

اتحاديه كارگران قراردادي براساس تصميم تشكيلاتي خانه كارگر طي چند سال اخير در تمام استان‌هاي كشور راه‌اندازي شده كه به اعتقاد كارشناسان اين تشكل در مازندران توفيق لازم را به دست نياورده است. (irna)    ©2013 APG.ir