تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 3

شنبه 10 ارديبهشت 1384-0:0

خزر در نقشه جدید

نقشه عمومى درياى خزر و موقعيت جغرافيايى ۵ همسايه اين درياى بزرگ منتشر شد.


 
سعيد بختيارى مديرعامل مؤسسه جغرافيايى و كارتوگرافى بختيارى با بيان اين مطلب گفت: با توجه به نياز جامعه به چاپ نقشه هاى جديد كه حاوى تغييرات صورت گرفته باشد و همچنين مباحثى كه در سال هاى اخير در خصوص سهم همسايگان خزر از اين درياچه بزرگ داشتند، اقدام به انتشار اين نقشه نموديم. وى افزود: نقشه عمومى خزر با كيفيتى مطلوب در نوروز ۸۴ در ابعاد يك ميليون و چهارصد هزارم چاپ شده است. مرزهاى بين المللى، راه هاى منتهى به اين درياچه، در ۵ كشور همسايه، خطوط كشتيرانى، بنادر، رودخانه ها، ذخاير نفت و گاز، پالايشگاه ها و انواع گونه هاى جانورى در اين دريا در نقشه به نمايش گذاشته شده است.(iran-newspaper)


    ©2013 APG.ir