تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 26 خرداد 1384-0:0

17 هزار نفر بي سوادند!

قرار است با اجراي برنامه هاي توسعه در برنامه چهارم، ميزان باسوادي مردم مازندران به 90درصد افزايش خواهد يافت.

«عزت الله خيرانديش» مدير نهضت سوادآموزي مازندران  افزود: امسال 14هزار بي سواد مازندراني در مراكز يادگيري محلي اين نهضت باسواد شدند.
وي با اشاره به اهميت مراكز يادگيري محلي در توسعه پايدار روستاها افزود: تاكنون 40 مركز يادگيري محلي و روستاهاي مازندران راه اندازي شده است.
مدير نهضت سوادآموزي مازندران يادآور شد: امسال شمار مراكز يادگيري محلي مازندران به 49 مركز خواهد رسيد.
به گفته وي هم اكنون 17هزار نفر از جمعيت 10 تا 29 سال مازندران بي سواد هستند كه اين ميزان در برنامه چهارم توسعه به 90درصد كاهش مي يابد.(kayhannews)    ©2013 APG.ir