تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

شنبه 28 خرداد 1384-0:0

نجف نژاد باز هم باخت

در انتخابات میان دوره ای بابلسر حجت الله روحی بر رقیب خود - مقداد نجف نژاد - پیروز شد.


گفتنی است در انتخابات مجلس هفتم در حوزه بابلسر و فریدونکنار، آرای روحی باطل اعلام شده بود که با نظر شورای نگهبان نجف نژاد به مجس راه یافت؛ اما با ایجاد تشنج در این منطقه و استعفای مقداد، انتخابات میان دوره ای دیروز برگزار شد و بار دیگر دکتر روحی روانه مجلس شد.شنیده ها حاکی است این حوزه انتخابیه تحت نظارت کامل نیروهای امنیتی قرار داشت به طوری که ده ها پلیس ضدشورش که از استان های هم جوار به مازندران آمده بودند، دیروز بر انتخابات این حوزه نظارت داشتند.  حجت الله روحی از مجموع 102 هزار و 345 رای ، تعداد 54 هزار و 150 رای ماخوذه را به خود اختصاص داد.در این حوزه انتخابیه چهار کاندیدا با یکدیگر رقابت کردند.


    ©2013 APG.ir