تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 30 خرداد 1384-0:0

یک شاعر آملی:خرد جمعي حكم مي‌‏كند به "رفسنجانی"رای دهیم

محمودمعتقدي گفت ‌‏: در حال حاضر هنوز كانديداي مورد نظر خود را انتخاب نكرده ام ولي با توجه به شرايط موجود ، " هاشمي رفسنجاني " تا حد زيادي مي تواند پاسخگوي خرد جمعي باشد.


"محمود معتقدي" ، شاعرآملی و عضو كانون نويسندگان؛ضمن بيان اين مطلب افزود : دلایل زيادي وجود داشت كه در دوره اول انتخابات شركت نكنم ؛ ضمن اين كه بسياري از شعارهاي دكتر معين ايده‌‏آل بودند و احساس مي كردم اگر شرايطي به وجود مي‌‏آمد و به اصلاحات مجال داده مي شد تا معين شعارهاي خود را عملي كند ، قطعا تفاوتي در وضعيت موجود به وجود مي آمد.
وي در ادامه تصريح كرد : براي مرحله دوم احساس مي كنم ، مردم بايد با تعقل بيشتري كانديداي مورد نظر خود را انتخابات كنند و در پي خرد جمعي باشند.
اين شاعر ادامه داد : دور دوم انتخابات بسيار حساس‌‏تر از دور اول آن است و با توجه به اين كه دو كانديدا در مرحله دوم حضور دارند و هر كدام داراي نگرشي خاص هستند ‌‏, بهتر است كه با عقلانيت بيشتري پاي صندوق هاي راي برويم.
وي در ادامه با اشاره به شعارهايي كه كانديداهاي رياست جمهوري براي آزادي بيان مطرح كرده اند ، افزود ‌‏: با توجه به نيازي كه در جامعه ما نسبت به آزادي بيان و انديشه احساس مي شود ، مردم از اين مطالبات نمي گذرند و بر اساس ديدگاه هايي كه دارند ، از كانديداهاي مورد نظر خود خواستار ايجاد دفرم هاي اساسي در حوزه‌‏هاي اقتصادي و فرهنگي هستند.
معتقدي در خاتمه گفت : از جمله اين مطالبات مدني ، فرهنگي و آزادي انديشه ، آزادي زندانيان عقيدتي و سياسي از جمله ناصرزرافشان و اكبر گنجي و برخي ديگر از كوشندگان فرهنگ است.(ilna)


    ©2013 APG.ir