تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 27 تير 1384-0:0

کردان مي رود؟

به احتمال دکتر علي کردان-معاون قدرت مند وساروي امور مجلس واستان ها ، جايش را به معاون برون مرزي کنوني سازمان صداو سيما خواهد دا.پس از گذشت يك سال از روي كار آمدن عزت‌الله ضرغامي و تغيير برخي رويكردهاي سازمان صداوسيما، تغييرات در رده‌هاي مديريتي اين سازمان نيز آغاز شد.
علي كردان، معاون جنجالي اداري و مالي سابق ومعاون استان های فعلی نيز احتمالا در ليست تغييرات قرار گرفته و صداوسيما را ترك خواهد كرد. وي، نخستين معاوني بود كه ضرغامي، بلافاصله پس از انتصاب به سمت رياست صداوسيما جابه جا كرد.
سرافراز، معاون برون‌مرزي سيما نيز به احتمال قوی جابه‌جا خواهد شد؛ برخی از وي به عنوان جانشين كردان نام مي‌برند.احتمال داده مي شود کردان همراه لاريجاني به کابينه راه پيداکند.(baztab)    ©2013 APG.ir