تعداد بازدید: 2624

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 28 شهريور 1384-0:0

شهردار ساري به ژنو مي رود

از قرار "محمد قنبرپور" شهردار ساري در اجلاس جهاني شهرداران كه در ژنو برگزار مي‌شود ، شركت مي‌كند.


روزنامه محلي "بشير مازندران"- که اين روزها صفحات خود را به چاپ نامه هاي اعضاي جنگجوي(!) شوراي شهر ساري اختصاص داده ، نظرات دو سوي دعواي اخير را پخش مي کند؛ نوشت:"محمد قنبرپور" شهردار ساري در اجلاس جهاني شهرداران كه در ژنو برگزار مي‌شود ، شركت مي‌كند.

 وزارت كشور، شهردار ساري را به همراه شهرداران شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان و قزوين به عنوان نماينده شهرهاي ايران براي شركت در اين اجلاس معرفي كرده است. اجلاس شهرداران جهان مهرماه سال جاري برگزار مي‌شود.    ©2013 APG.ir