تعداد بازدید: 3324

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 28 شهريور 1384-0:0

دبير اجرايي خانه كارگر استان مازندران :دريافت 122 هزار تومان حقوق،مرگ تدريجي کارگر است

"نصرالله دريابيگي" افزود‌ ‏: فرزندان كارگران نمي توانند همانند سرمايه داران در بهترين آموزشگاه ها و دانشگاه ها تحصيل كنند.


دبير اجرايي خانه كارگر استان مازندران ، با اشاره به اهميت بحث آموزش در كشور ، گفت‌ ‏: متاسفانه جنگ فقر و غنا همانند ساير بخش ها ‌‏، در بخش آموزش نيز مشاهده مي شود . 

وي ، با تاكيد بر آموزش نيروها براي اداره كشور ، گفت : متاسفانه هزينه هاي آموزش در مراكز علمي-كاربردي خانه كارگر نيز زياد است و در بعضي مواقع ، كارگران و فرزندان آنان نمي‌‏توانند ادامه تحصيل بدهند . 
وي ، با انتقاد از كساني كه قانون كار را ناديده مي گيرند ، دريافت 122 هزار تومان حقوق ماهيانه را مرگ تدريجي براي يك كارگر دانست .
دريابيگي ، در پايان تاكيد كرد‌ ‏: نداشتن امنيت شغلي ، به معناي ناديده گرفتن عدالت است .(ilna)


    ©2013 APG.ir