تعداد بازدید: 8294

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 28 شهريور 1384-0:0

معماري بافت قديم مازندران ، از ‪ ۴۰‬سال گذشته تاكنون مورد غفلت قرار گرفته است

رييس سازمان مسكن و شهرسازي مازندران با اشاره‌به معماري، حفظ وحراست از بافت قديم شهرهاي استان، گفت: براي اين منظور طرح تفصيلي بافت قديم ساري، بابل، آمل، قائمشهر و بابلسر در حال اجرا است.


"قاسم قربانعلي‌زاده"اظهارداشت:
معماري بافت قديم هويت شهري است كه از ‪ ۴۰‬سال گذشته تاكنون در استان مورد غفلت قرار گرفته است.

وي ارتفاع، انسجام و مطابقت دادن معماري با فرهنگ مردم و موقعيت جغرافيايي منطقه را از مولفه‌هاي هويت شهري خواند و گفت: به رغم متفاوت بودن موقعيت جغرافيايي اين استان، ساخت و ساز در شهرهاي مازندران با ديگر استان ها يكي شده است.

وي ادامه داد: در بحث ساخت و ساز پروانه ساختماني برابر با قانون صادر مي‌شود اما متاسفانه در عمل و اجرا سازنده و مالكان از اصول تخلف مي‌كنند.

وي يادآور شد: اكنون كميسيون ماده ‪ ۱۰۰‬صرفا با اخذ جريمه به اين موضوع وجه قانوني مي‌دهد.

رييس سازمان مسكن و شهرسازي مازندران تصريح كرد: البته قانون ماده ‪۱۰۰‬ قانوني نيست كه بتواند مانع اجراي طرح تفصيلي شود .

قربانعلي زاده عدم رعايت سطح اشغال و تراكم ساختماني در بافت‌هاي داخل و خارج شهرهاي مازندران را از مشكلات عديده ساخت و ساز عنوان كرد و گفت: (irna)    ©2013 APG.ir