تعداد بازدید: 2856

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 28 شهريور 1384-0:0

نماينده آمل:حجتيه خطرناک است

نايب رييس كميسيون حقوقي وقضايي مجلس هفتم، تحركات جديد جريان حجتيه را تاييد كرد و گفت: سربرآوردن اين جريان براي بد نام كردن دولت جديد كشور است كه بايد به شدت با آن برخورد شود.عزت‌‏الله يوسفيان ملا اظهاراتي مبني برتحركات مجدد انجمن تحجرگراي حجتيه را خطري دانست كه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري بارها نسبت به آن هشدار داده‌‏اند.
وي افزود: حضرت امام (ره) با درك امكان واپس‌‏گرايي نظام جمهوري اسلامي به واسطه وجود اين انجمن با فعاليت آن مخالفت نمود كه اين امر در زمان رهبري آيت‌‏الله خامنه‌‏اي ادامه يافت.
وي افزود: خطر انحراف دين مبين اسلام توسط جريان حجتيه امري است كه توسط دو جناح اصلي چپ و راست كشور به درستي درك شد كه مقابله با آن از روزهاي آغازين شكل گيري انقلاب شروع شد.
نائب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم  با اشاره به ديدگاه هاي انجمن حجتيه مبني بر اين كه نبايد تا پيش از حكومت امام زمان دولت اسلامي جديدي شكل گيرد تا جامعه انباشته از فساد و فحشا شود را مهم ترين دليل مخالفت اين جريان با نظام جمهوري اسلامي دانست.
نماينده آمل در مجلس هفتم، تصريح كرد: شايد دليل مركزيت گروهايي مانند حجتيه و يا فرقان كه درترور شهيد مطهري مهمترين ركن را بازي كردند در شهرهاي مذهبي به همين دليل باشد.(ilna)


    ©2013 APG.ir