تعداد بازدید: 3531

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 30 شهريور 1384-0:0

حيات وحش مازندران،صاحب موزه مي شود

موزه حيات وحش مازندران با همكاري سازمان هاي محيط زيست و ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران ساخته مي‌شود.


دلاور بزرگ‌نيا رئيس سازمان ميراث فرهنگ و گردشگري استان مازندران با بيان اين مطلب افزود:« تفاهم نامه ساخت اين موزه به امضاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران و اداره حفاظت از محيط زيست استان رسيده و كارهاي مطالعاتي ان نيز به پايان گرفته است.»
وي با اشاره به ساختماني كه براي موزه تاريخ طبيعي در نظر گرفته شده است،درباره اتمام عمليات افزود:« پرونده تجهيز اين موزه براي كارهاي نهايي به تهران فرستاده شده تا پس از موافقت مدير كل موزه هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري عمليات آماده سازي آن را به پايان برسانيم. ما تلاش مي كنيم تا ظرف چند ماه آينده اين موزه را تجهيز كنيم. »
استان مازندران به دليل دارا بودن نخستين پوشش گياهي باقي‌مانده از عصر يخ بندان از تنوع بالاي گياهي و جانوري برخوردار است. علاوه بر جنگل‌هاي متعدد كه سرتاسر اين استان موجود است، جنگل‌هاي ميان كاله، دو دانگه، سمسكنده، فريدون كنار و دشت ناز آلبوم متنوعي از حيوانات و گياهان مازندران است.
جانوراني مانند مرال،‌شوكا، پلنگ، خرس قهوه‌اي، گوزن زرد، اردك سرسبز، درناي سيبري و ... از حيوانات اين منطقه است.(chn)


    ©2013 APG.ir