تعداد بازدید: 2839

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 31 شهريور 1384-0:0

کردان : مجلس محدوديت هاي مالي صدا وسيما را جبران کند

معاون امور مجلس و استانهاي صدا و سيما رفع محروميت هاي مالي ده ساله اين سازمان با كمك نمايندگان مجلس و دولت جديدخواستار شد.كردان گفت : در ده سال اخير براي صدا و سيما ، محدوديت هاي مالي ايجاد شده بود و اكنون مجلس هفتم و دولت جديد ، بايد براي رفع اين مشكل گام هاي اساسي بردارند.
به گفته وي ، محدوديت هاي مالي ايجاد شده ،سازمان صدا و سيما را از تجهيزات پيشرفته بازداشته است .
معاون امور مجلس صدا و سيما خاطرنشان ساخت اين امر باعث شده تا اكنون تجهيزات كنوني با نيازهاي واقعي سازمان تناسبي نداشته باشد.(jomhourieslami)


    ©2013 APG.ir