تعداد بازدید: 3005

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 31 شهريور 1384-0:0

احمدي نژاد سفرهاي خود را به استان ها گسترده‌تر كند-مينايي فر

دبير حزب مؤتلفه اسلامي استان مازندران گفت: اين بي اعتمادي محض به استان است كه از خارج از استان يك نفر ، والي امور مربوط به استان شود.مینایی فر دبير حزب مؤتلفه اسلامي استان مازندران گفت: نگاه استاني به مشكلات كشور بحثي است كه قبل از دولت آقاي احمدي نژاد، مقام معظم رهبري در سفرهاي خود به استان هاي مختلف بارها و بارها به مسوولين گوشزد كردند.
وي افزود: اين سفرها مشكلات زيادي را حل مي كند؛ لذا ما از رييس جمهور منتخب اين انتظار را داريم كه بر وعده هاي خود جامع عمل پوشانده و سفرهاي خود را به استان هاي كشور گسترده‌تر كند.
مينايي فر اضافه كرد: ما نياز به اين موضوع داشتيم كه مسوولان به استان ها بيايند و اين سفرها اگر از حالت تشريفات خود در آيد بسيار موثر خواهد بود؛ مخصوصا اين كه اگر از قبل از اين سفرها افرادي كه به مسايل و مشكلات استان آگاهي دارند اين مشكلات را به استانداران و مسوولين مربوط ابلاغ كرده و مسوولين استان بتوانند مشكلات را به صورت كامل و كافي در اختيار هيات دولت قرار دهند.
وي ادامه داد: حزب مؤتلفه اسلامي در استان مازندران اين آمادگي را دارد كه مشكلات مردم استان را به استانداري ارجاع دهد.
در خصوص بومی يا غير بومي استانداران نیز گفت: استاندار بايد بومي باشد، اين بي اعتمادي محض به استان است كه از خارج از استان يك نفر والي امور مربوط به استان شود. قطعا" در استان ها عناصر شايسته و قوي وجود دارد و هميشه براي استان ها آرزو است كه استاندار بومي داشته باشند. در طول 26 سال انقلاب عملكرد استانداران بومي بسيار بهتر بوده است. اگر رييس جمهور منتخب استاندار بومي انتخاب نكند به وعده خود عمل نكرده اند.دبير حزب مؤتلفه اسلامي استان مازندران گفت:‌كوتاه نگري به استان باعث افت نيروهاي انقلاب مي شود .(nama)    ©2013 APG.ir